Doorzoek volledige site
12 oktober 2016

Bressers Architecten ondersteunt Nano Cathedral-project

De Gentse Sint-Baafskathedraal is één van de case-studies in het Europese Nano-Cathedral ondezoeksproject. Illustratie | Bressers architecten
Plan van de proefopstelling. Illustratie | Bressers architecten
Alle proefzones worden voor en na het aanbrengen van de te testen producten gefotografeerd in hoge resolutie. Op basis van deze foto’s kan het schadebeeld exact aangeduid worden. Ook laat het toe mogelijke kleurafwijkingen na behandeling te registreren. Illustratie | Bressers architecten
Aan de hand van het ‘Drilling Resistance Measurement System’ wordt de hardheid van de stenen gemeten. Dit gebeurt opnieuw voor en na de behandeling, waardoor het effect van de producten kan geëvalueerd worden. Illustratie | Bressers architecten / Dombau Köln
Verschillende producten worden tot verzadiging aangebracht op de proefzone. De gebruikte hoeveelheden worden nauwgezet opgemeten. In combinatie met een aantal andere parameters, laat dit toe om bij nacalculatie de effectiviteit van het product te bepalen. Illustratie | © Bressers architecten / Dombau Köln
De testzones worden, meteen na het aanbrengen van de producten, gefotografeerd. Illustratie | © Bressers architecten / Dombau Köln
Op orthogonale foto’s worden de verschillende op te merken schadefenomenen digitaal aangeduid. Illustratie | © Bressers architecten / Dombau Köln

Bressers Architecten en de Gentse Sint-Baafskathedraal maken deel uit van het Nano Cathedral-project, een Europese studie naar het gebruik van nanomaterialen voor de duurzame bescherming en consolidatie van natuursteen. Het onderzoek kadert in het Horizon 2020 innovatieprogramma van de EU.

Het project telt 19 verschillende partners, verspreid over de EU, en loopt van 2015 tot 2018. Het multidisciplinaire team van onderzoekers, gebouwbeheerders, restaurateurs en producenten wordt gecoördineerd door het Italiaanse National Interuniversity Consortium of Materials Science and Technology.

 

Nanotechnologie voor conservatie natuursteen

De doelstelling is duurzame producten, technologieën en procedures te ontwikkelen op basis van nanotechnologie, voor de  conservatie van natuursteenelementen in historische gebouwen en waardevolle architectuur in Europa. Er wordt gestreefd naar een langdurig behoud en van het originele materiaal door het beperken van de degradatie van de natuursteen als gevolg van veroudering, weersinvloeden, (lucht)vervuiling,…

Het onderzoek bestrijkt zowel het evalueren van bestaande commerciele producten voor de consolidatie en bescherming van natuursteen, als het ontwikkelen van nieuwe nanoproducten. Uitgebreide testcampagnes, zowel in labo als in situ (op een proefmuur), laten toe om de eigenschappen van de verschillende producten te beoordelen. Aan de hand van verschillende meet- en documentatietechnieken (datalogging, orthofotografie, waterabsorbtietesten met de Kartsenpijp, DRMS-metingen, …) worden de verschillende eigenschappen van steenblokken voor, tijdens en na behandeling gemeten en geëvalueerd.

 

De doelstelling is duurzame producten, technologieën en procedures te ontwikkelen op basis van nanotechnologie, voor de  conservatie van natuursteenelementen in historische gebouwen en waardevolle architectuur in Europa.

 

Diversiteit Europees Cultureel erfgoed

Naast de Gentse Sint-Baafskathedraal, maken ook de Stephansdom van Wenen, de Dom St. Peter und Maria van Keulen, de Duomo Santa Maria van Pisa en de Cathedral de Santa María van Vitoria-Gasteiz deel uit van het project. Bovendien is er, met het in Carrara marmer beklede Oslo Opera House, ook een hedendaags gebouw opgenomen in het onderzoek. Deze gebouwen, verspreid over heel Europa, zijn niet enkel representatief voor de diversiteit van het Europese culturele erfgoed. Ze werden tevens zodanig geselecteerd dat ze een staalkaart vormen van verschillende steensoorten en klimatologische omstandigheden die in Europa te vinden zijn. Voor elke situatie wordt dan ook op zoek gegaan naar een geschikte aanpak op maat.

 

Twee Gentse ondernemingen zetten hun schouders mee onder dit onderzoeksproject. Bressers Architecten, dat momenteel ook de restauratie van de westtoren van de kathedraal leidt, zorgt voor historische, praktische en restauratietechnische ondersteuning m.b.t. de Sint-Baafskathedraal. OWS bestudeert de milieueffecten en de duurzaamheid van bestaande en nieuw te ontwikkelen materialen en procédés. Voor het natuursteenonderzoek wordt ook de expertise ingeschakeld van INSPECT, een spin-off van de Universiteit Gent.

 

Meer weten over dit project? Neem een kijkje op www.nanocathedral.eu, www bressers.be of www.ows.be

 

GERELATEERDE DOSSIERS