Doorzoek volledige site
17 oktober 2016

Architectuurwijzer organiseert lezing 'Wonen in Stad Limburg'

Illustratie | Architectuurwijzer

Architectuurwijzer nodigt drie architectenbureaus uit om eigen woonprojecten voor te stellen. De focus op wonen vertrekt van een architecturale benadering. Via het wonen is het mogelijk om over architectuur te vertellen op een manier die mensen aanspreekt, omdat er directe linken zijn met de eigen levenssfeer. De bureaus Dhoore VanweertUAU Collectiv en Van Belle & Medina geven hun toekomstvisie over wonen in Stad Limburg. 

  • Dhoore Vanweert tonen een studie die volgt uit een typische bouwcultuur en die uitgaat vanuit een opportuniteit van het moment.
  • UAU Collectiv vertaalt een concept van buiten de provincie naar een locatie die bekend is bij iedereen.
  • Van Belle & Medina demonstreren de vernieuwende aanpak van het combineren van ouderenzorg en kinderopvang.

 

De laatste jaren zien we verschuivingen en nieuwe tendensen op woonvlak. Open bouwkavels worden zeldzamer; mensen trekken eerder naar centrumlocaties; de individuele bouwbudgetten krimpen. De impact van regelgeving en duurzaamheid vertaalt zich in alternatieve woonvormen. Particuliere projecten worden kleiner, ontwikkelingsprojecten groter. Dit heeft ook zijn voordelen: stads- of dorpsdelen kunnen in hun geheel aangepakt worden en er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Het opmaken van een RUP, GRUP, BPA of verkaveling heeft een belangrijke impact op de architectuur.

Architecten en stedenbouwkundigen moeten geduldig zijn en procedures doorlopen. Hoe zou het kunnen zijn, als de nieuwe omgevingsvergunning parallel zou lopen met de opportuniteiten van het moment, met de inzichten van vandaag of die van de nabije toekomst? Krijgen we dan een andere dynamiek? Of is juist de traagheid van de procesvorming nodig om de algemene bewustwording tijd te gunnen en om uitschuivers te vermijden?

 

Praktisch