Doorzoek volledige site
20 oktober 2016

NAV: "Verzekeringsplicht voor aannemers is belangrijke eerste stap, maar gaat niet ver genoeg"

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt. Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is blij dat er eindelijk een wetgevend initiatief wordt genomen, maar betreurt dat de verzekeringsplicht beperkt is tot de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid en dit enkel in de woningbouw. NAV is daarom vragende partij voor een snelle volgende stap richting een volwaardige verzekeringsplicht, ook voor de aannemer.

Vandaag keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Dat moet een einde maken aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen in haar arrest van 12 juli 2007.

 

Gedeeltelijke tegemoetkoming

De architect is wettelijk en deontologisch, via de beroepsplichtenleer, gehouden tot een verzekeringsplicht van de volledige burgerlijke aansprakelijkheid, voor alle risico’s verbonden aan de uitoefening van het beroep. Aannemers kennen tot vandaag echter geen enkele verzekeringsplicht. Dit voorontwerp van wet komt daar gedeeltelijk aan tegemoet. Aan de verzekeringsplicht van de architect verandert hiermee niets.

 

"We willen een gelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw, met inbegrip van studiebureaus, ingenieurs, landmeters, BIM-managers en andere dienstverleners op de werf"

 

NAV is in eerste instantie geen vragende partij om de verzekeringsplicht van architecten te verminderen. "We willen wel een gelijke verzekeringsplicht voor alle dienstverleners in de bouw, met inbegrip van studiebureaus, ingenieurs, landmeters, BIM-managers en andere dienstverleners op de werf." Minister Borsus beloofde reeds werk te zullen maken van deze gelijkstelling. Deze belofte werd ook zo genoteerd op de Ministerraad. NAV dringt erop aan dat dit werk snel wordt afgerond zodat eenzelfde inwerkingtreding (1 januari 2018) kan worden vooropgesteld.