Doorzoek volledige site
20 oktober 2016

FiSQ, Fire Safety Quality-certificaat voor bedrijven in de sector van brandbeveiliging

Het Fire Safety Quality certificaat (FiSQ) is een kwaliteitslabel voor installateurs en plaatsers van brandbeveiligingssystemen. Dit certificaat wordt door Fireforum verstrekt op basis van een jaarlijkse audit door een geaccrediteerd controleorganisme. Bedrijven die kwaliteitsgaranties bieden doorheen alle projectfases van de installatie of plaatsing van zowel passieve als actieve brandbeveiligingssystemen, komen hiervoor in aanmerking.

Wat is Fireforum vzw?

Fireforum vzw is een vereniging die streeft naar betere brandveiligheid door het stimuleren van dialoog, het verspreiden van kennis en informatie en het promoten van kwaliteit en innovatie. De leden van Fireforum zijn Agoria, BVV, Firepronet, FRCSP, ISIB, PFPA, ibz, Kenniscentrum Civiele Veiligheid, Beprobel, Prebes en Fedustria.

Brandbeveiling van gebouwen is een ernstige materie waar een hoge graad van expertise wordt vereist. Daarom ontwikkelde Fireforum een kwaliteitscertificaat FiSQ voor installateurs en plaatsers van brandbeveiligingssystemen.

 

Het doel van het Fire Safety Quality Certificate

Met het Fire Safety Quality Certificate (FiSQ) bieden gespecialiseerde ondernemingen, installatiebedrijven en plaatsers van zowel passieve als actieve brandbeveilignsinstallaties een kwaliteitsgarantie doorheen de verschillende projectfases:

 • de studie en het ontwerp
 • de installatie
 • de indienststelling of oplevering
 • het onderhoud, de herstelling
 • de aanpassing of uitbreiding

 

Het certificaat bevestigt dat een installateur of plaatser zowel organisatorisch, technisch als financieel in staat is om kwalitatieve brandbeveiligingssystemen te realiseren.

Het certificaat waarborgt aan de opdrachtgeven dat:

 • Zijn brandbeveiligingssysteem deskundig ontworpen en geïnstalleerd wordt, conform de geldende voorschriften en met de actuele technologie
 • De nazorg (onderhoud, herstelling, …) gedurende de levensduur van de installatie gegarandeerd is
 • De installateur financieel stabiel is en een betrouwbare partner is op de lange termijn

 

Welke bedrijven kunnen een FiSQ-certificaat aanvragen?

Alle bedrijven die actief zijn in één of meerdere brandbeveiligingstechnieken en die bekwaam zijn op de verschillende projectfases uit te voeren gedurende de hele levensduur van de installatie. Dit geldt zowel voor actieve als passieve brandbeveiligingstechnieken.

Onder actieve brandbeveiligingstechnieken verstaan we:

 • Detectie- en alarmsystemen
 • Spraakgestuurde evacuatiesystemen
 • Automatische gas, poeder en watergedragen blussystemen
 • Rook- en warmteafvoer en rookbeheersingssystemen
 • Manuele blusmiddelen en toestellen voor eerste interventie

Onder passieve brandbeveiligingssystemen verstaan we:

 • Brandwerende deuren
 • Brandwerende wanden en plafonds
 • Brandwerende structuurbescherming
 • Brandwerende afdichtingen en doorvoeringen
 • Lucht- en rookafvoerkanalen
 • Brandkleppen

 

Waarom beroep doen op een FiSQ-gecertificeerd bedrijf?

Technieken en producten maar ook wetgeving en normen in de brandbeveiligingswereld evolueren zeer snel. De FiSQ-gecertificeerde bedrijven volgen deze evoluties op de voet en kunnen door hun schaalgrootte ook heel snel en flexibel reageren. Deze bedrijven beschikken over een uitgebreide referentielijst van gekeurde installaties en werken met internationaal gecertificeerde producten. Zij ondersteunen de preventieadviseur gedurende de hele levensduur van de installatie. Dankzij hun financiële stabiliteit kunnen zij ook na de garantieperiode borg staan voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden. Zij leveren de modernste en/of meest adequate installatie aan de beste prijs-kwaliteitverhouding en bieden zekerheid in ruil voor de investering.

 

Aan welke vereisten moet een FiSQ gecertificeerd bedrijf voldoen?

Om een FiSQ certificaat te verwerven wordt een bedrijf onderworpen aan een audit. Deze audit gebeurt door een onafhankelijk geaccrediteerd controleorganisme, naar keuze Apragaz of Vinçotte.

Het bedrijf wordt beoordeeld op drie niveaus: het organisatorische, het technologische en het financiële.

Organisatorische aspecten zijn: de geografische ligging, het personeel en hun competenties, het management, het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en de samenwerking met onderaannemers.

Daarnaast zijn de bereikbaarheid (365/7/24), de interventietijd, beschikbaarheid van wisselstukken, opleverings- en onderhoudsrapportering en het Service Level Agreement (SLA) belangrijke onderdelen van de audit.

Naast de technologische vereisten zoals het gebruik van gecertificeerde producten, componenten of systemen, worden ook de financiële aspecten van de bedrijven onder de loep genomen. Om de continuïteit te waarborgen wordt gekeken naar de financiële status, de sociale en fiscale verplichtingen alsmede de burgerlijke aansprakelijkheid.

Het resultaat van een succesvolle audit is een “Fire Safety Quality Certificate” waarmee formeel de voortdurende inspanningen van het gecertificeerde bedrijf om kwalitatieve brandbeveiligingssystemen te ontwerpen, te installeren en te onderhouden worden bevestigd.

 

Volgende bedrijven behaalden een FiSQ certificaat in 2015:

 • Detectie- en alarmsystemen: Ardovlam  – Bemac - DEF Belgium  – Sicli  – Siemens  – Somati Systems  - The Belgian  – Tyco Fire & Integrated Solutions – GDW Security - Fabricom
 • Spraakgestuurde evacuatiesystemen: Siemens  – The Belgian
 • Gas- en poederblussystemen: Sicli  – Siemens  – Somati Systems  – The belgian  – Tyco Fire & Integrated Solutions
 • Watergedragen blussystemen: Cegelec Fire Solutions  – Sicli  – Somati Systems
 • Eerste interventiemiddelen: Ansul  – Sicli
 • Rook- en warmteafvoersystemen: Brakel Aero  – Somati Systems