Doorzoek volledige site
03 november 2016

Nieuwe NAV-pocket ‘Auteursrechten voor architecten - Een juridische en fiscale toelichting’

Illustratie | NAV

Schrijvers, journalisten en kunstenaars zijn er over het algemeen beter mee vertrouwd, maar voor architecten blijft auteursrecht veelal onbekend en dus onbemind. Nochtans kunnen ook zij zich beroepen op de auteursrechtelijke bescherming. En de meerwaarde valt niet te onderschatten. In een nieuwe pocketuitgave wijst Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), samen met Sirius Legal en SBB Accountants & Adviseurs, ontwerpers de weg.

De nieuwe NAV-pocket ‘Auteursrechten voor architecten’, met de steun van SBB Accountants & Adviseurs, wapent architecten met de noodzakelijke kennis om auteursrechten in het dagelijkse beheer van het bureau te integreren. Mr. Bart Van Besien en mr. Lien Van de Kelder van Sirius Legal en Gregory Henin van SBB Accountants & Adviseurs zorgen voor de antwoorden op de vele vragen.

Een architectenkantoor komt met verschillende domeinen van auteursrecht in aanraking. Het meest voor de hand liggende is het ontwerpmatige. Iedere ontwerper staat er wel eens bij stil of er een juridische manier bestaat om creaties (beter) te beschermen. Want wat bijvoorbeeld wanneer een bouwheer uw plan door een andere architect laat uitvoeren?

Maar er is meer. Wie bezit de auteursrechten wanneer een medewerker iets voor een kantoor ontwerpt? In welke mate kan u foto’s van uw gebouwen gebruiken op uw website of voor ander promotiemateriaal?

Naast het juridische is auteursrecht voor de architect ook fiscaal en boekhoudkundig te benaderen. Zo kan een auteur zijn auteursrechten verkopen of in licentie geven en hiervoor een vergoeding ontvangen. De vergoeding kan onder bepaalde voorwaarden fiscaal gunstig belast worden. Meer nog, het inkomen kan tot een bepaalde grens niet worden gekwalificeerd als een beroepsinkomen waardoor er ook sociale zekerheidsbijdragen worden bespaard.

 

Klik hier om de pocket te bestellen. 

Gratis voor NAV-leden. Niet-leden betalen € 25.