Doorzoek volledige site
22 november 2010 | RAF LINMANS

Horeca winkelcomplex K rekent op vetafscheiders van ACO

Onder de 90 winkels waaraan het nieuwe Kortrijkse winkelcomplex 'K' plaatsbiedt bevinden zich ook drie horecazaken. Om aan de eisen van de Europese wetgeving te voldoen, dient hun afvalwater ontdaan te worden van vetten. Dat gebeurt via twee vetafscheidingsinstallaties.
Onder de 90 winkels waaraan het nieuwe Kortrijkse winkelcomplex 'K' plaatsbiedt bevinden zich ook drie horecazaken. Om aan de eisen van de Europese wetgeving te voldoen, dient hun afvalwater ontdaan te worden van vetten. Dat gebeurt via twee vetafscheidingsinstallaties.
De plaatsing van dergelijke grote installaties in een complex van deze grootte is geen sinecure. Toch verliep alles vlot.

Waarom een vetafscheider plaatsen?

Cateringfaciliteiten waar organische vetten en oliën gebruikt of verwerkt worden, mogen hun afvalwater niet zomaar in de riool lozen. Door afkoeling zouden de vetten immers gaan stollen in de rioleringsbuizen. Dat zou onvermijdelijk leiden tot opstoppingen, met geurhinder, overstromingen en zelfs een installatiebreuk tot gevolg. Om dat te voorkomen, worden deze faciliteiten verplicht om hun afvalwater zo veel mogelijk te ontdoen van vet en slib. De normen waaraan dergelijke installaties dienen te voldoen, zijn vastgelegd in een aantal regels die samen de Europese norm EN 1825 vormen. De installateur, die dergelijke systemen plaatst, dient zich daaraan te houden.


    Werking

Vetafscheiders werken volgens een eenvoudig zwaartekrachtprincipe. Het afvalwater van de restaurants komt toe in de grote tank van de vetafscheider. Het vet zal daarin bovendrijven, terwijl ander afval naar de bodem zakt. Het 'propere' water bevindt zich nu in het middenstuk van de tank en wordt opgepompt naar de riolering. De meeste afscheiders bevinden zich immers op kelderniveau en de norm vraagt een hevelinstallatie als de rustwaterspiegel zich onder het terugstuwpeil bevindt. Dat is vastgelegd op 15 cm boven het straatpeil. Het is ook verplicht twee alternerend werkende pompen te plaatsen. Mocht er eentje stuk gaan, dan blijft de werking van de installatie gegarandeerd. Dankzij een extern microprocessorgestuurd luchtinblaassysteem is een betrouwbare, vetvrije werking van de niveausturing gegarandeerd. Omdat het debiet van de achterliggende pompen voldoende groot is, kunnen er zelfs nog andere afvalwaterbuizen op aangesloten worden. Ze kunnen zelfs fecaliënhoudend afvalwater aan.
               
'K in Kortrijk'

Het shoppingcomplex 'K in Kortrijk', dat vier winkelverdiepingen beslaat, behoorde in 2010 tot de top 3 van de grootste werven in België. Bij het plannen van het complex werd ervoor gekozen om negen horeca-entiteiten op de bovenste verdieping onder te brengen, om een vlotte afvoer van rookgassen en dampen te waarborgen. Momenteel zijn er slechts drie horecazaken, die vier van de entiteiten innemen. Het studiebureau Technum berekende dat er nood was aan twee aparte afscheiders. Voor die berekening ging men uit van de richtlijnen vastgelegd in de Europese norm EN 1825, gecombineerd met eerdere ervaringen uit andere shoppingcentra. De capaciteit, uitgedrukt in nominale grootte, wordt vastgelegd op basis van diverse criteria: aantal bereide maaltijden per dag, aantal vaatwasmachines, ... ACO leverde beide toestellen: één voor de zuidvleugel voor drie entiteiten (een Hydrojet-OAE van 10 l/s) en één voor de noordvleugel voor zes entiteiten (een Hydrojet-RAE met nominale grootte 15 l/s). De Kortrijkse firma Lieven Deneckere BVBA werd belast met de opdracht om alle sanitaire installaties en de vetafscheiders te plaatsen.
Projectleider Dominique Devos: “De grootste vetafscheider was te groot om in één stuk binnengebracht te worden. Er werd dan ook gekozen voor een gesegmenteerd model. Dan nog was het een huzarenstukje om de drie delen door de deuren, gangen en trappen te krijgen. De andere afscheider gaf minder problemen, omdat die kleiner en langwerpig opgebouwd is. Beide afscheiders zijn in PE uitgevoerd. Dit materiaal werd verkozen boven inox, vooral omdat het lichter is en dus makkelijker voor de opbouw. Er waren eigenlijk geen noemenswaardige problemen bij de installatie, hoewel er soms wat puzzelwerk bij kwam kijken om de diverse nutsleidingen niet in elkaars weg te hangen. In de testfase bleken beide toestellen direct adequaat te werken”.

Lediging zonder geurhinder

De vetafscheiders dienen normgewijs tweewekelijks geledigd te worden door een afvalverwerkend bedrijf. Omdat de kade hier evenwel op zo'n 70 meter van de installaties ligt en er ook nog een hoogteverschil is van een halve verdieping, zijn er nog opstuwpompen voorzien ter ondersteuning van de ledigingswagen. De lediging gebeurt bij beide afscheiders volautomatisch, ze dienen niet geopend te worden en zo wordt geurhinder voorkomen. Een roterende hydromechanische sproeikop, gevoed door een hogedrukpomp van 175 bar, zorgt voor de binnenreiniging van de afscheiders die na 30 minuten opnieuw operationeel zijn. Omdat de capaciteit van de installaties bij K nog niet ten volle benut wordt, is een tweewekelijkse lediging (voorlopig) niet nodig.