Doorzoek volledige site
16 november 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Kingspan Unidek biedt gratis technische bouwdetails voor EPB-aanvaarde bouwknopen

LD-afdekprofiel Kinspan Unidek

Naast thermische isolatie en luchtdichtheid, zijn koudebruggen van grote invloed op het K- en E-peil (het K-peil beïnvloedt immers het E-peil). Unidek Aero dakelementen onderscheiden zich van schrijnwerk met kepers of spanten én andere dakelementen door de doorlopende isolatieschil. Daarnaast biedt fabrikant Kingspan Unidek kosteloos technische bouwdetails met EPB-aanvaarde bouwknopen voor het dak en haar aansluitingen.

 

Bij elke aansluiting van twee constructiedelen, ook wel bouwknopen genoemd, kunnen koudebruggen optreden. De voornaamste oorzaak is dat de isolatielaag onderbroken wordt door constructiedelen met een (veel) lagere isolatiewaarde dan de isolatielaag. Hierdoor kan op deze koudere plaatsen eerder condensatie optreden waardoor schimmel- en vochtproblemen kunnen ontstaan. Door de constructiedelen voldoende gelijkwaardig te isoleren en de bouwknoop in te pakken met isolatiemateriaal kunnen onnodige warmteverliezen in de meeste gevallen worden voorkomen.

De isolatielaag van Unidek Aero dakelementen steekt aan de langszijden uit, waardoor deze naadloos aansluiten. Hierdoor wordt de isolatielaag niet onderbroken, zoals bij schrijnwerk met kepers of spanten wel het geval is. De eerste koudebrug in het dak is daarmee al voorkomen!

Lagere ψ-waarden met Unidek Aero
In de EPB-aangifte kan bij het inrekenen van bouwknopen gekozen worden voor drie methoden:

• Optie A: gedetailleerde methode ► variabele K-peil toeslag

• Optie B: toepassing van EPB-aanvaarde bouwknopen ► toeslag 3 K-punten

• Optie C: berekening met forfaitaire ψ-waarde ► toeslag 10 K-punten

Als niet gekozen wordt voor optie A of B, is de invloed van koudebruggen onbekend en wordt er gerekend met een forfaitaire toeslag van 10 K-punten. Het werken met deze forfaitaire toeslag is eenvoudiger, maar heeft geen positieve invloed op de verlaging van het K- en E-peil. Het is daarom ook mogelijk (en vaak gunstiger) om eigen ψ-waarden (optie A) of EPB-aanvaarde bouwknopen (optie B) in te voeren.

 

Gratis details met EPB-aanvaarde bouwknopen

Kingspan Unidek biedt op haar website kosteloos technische bouwdetails met EPB-aanvaarde bouwknopen voor het dak en haar aansluitingen met verbeterde eigen ψ-waarden voor gebruik bij optie A of B. Indien de bouwkundige details in de praktijk worden uitgevoerd conform deze technische bouwdetails dan kunnen deze ψ-waarden worden overgenomen ter verlaging van het K- en E-peil.


De winst: 10 K-punten en 7 E-punten

Het kiezen voor optie A of B met behulp van de technische bouwdetails van Kingspan

Unidek in plaats van het hanteren van de forfaitaire waarden, leidt dus tot een verlaging van het K- en E-peil. De winst kan naargelang de configuratie oplopen tot 10 K-punten en 7 E-punten. Berekeningen uitgevoerd door het WTCB op basis van een voorbeeldwoning van het Vlaams Energieagentschap (VEA) gaven al een winst van 7 K-punten en 6 E-punten.

Hoeveel het K- en E-peil uiteindelijk wordt verlaagd, is afhankelijk van de keuzes die voor een gebouw zijn gemaakt. Naast de ψ-waarden, hoge thermische isolatie en uitstekende luchtdichtheid zijn ook andere factoren van invloed zoals installatietechnische maatregelen en het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarnaast speelt de configuratie van het gebouw een rol bij de berekening van het E-peil.

GERELATEERDE DOSSIERS