Doorzoek volledige site
21 november 2016 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Vanaf 2017 ook een E-peil voor handel en horeca

Er is een belangrijke aanpassing voor alle niet-residentiële gebouwen op komst. Dit is van toepassing op nieuwbouw, ingrijpende energetische renovaties en dit voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 1 januari 2017. Deze niet-residentiële gebouwen vallen dan onder de EPN-methode.

De volgende categorieën zullen blijven bestaan: wonen (EPW), niet-residentieel (EPN), industrie en landbouw.  Per categorie zijn er bepaalde eisen van toepassing. Voor EPN is de eerste daling in het E-peil waarschijnlijk al te verwachten in 2018!

Enkele voorbeelden van gebouwen die vanaf 1/1/17 onder de EPN zullen vallen:

  • Kantoren en scholen gaan van de oude EPU-methode naar de EPN
  • Gebouwen voor collectieve huisvesting, zoals studentkamers, gaan van EPW naar EPN
  • Een handelsruimte, horecazaak of bejaardentehuis dat nu onder “ander specifieke bestemming” (ASB) valt, verschuift naar EPN

Een woning met een dokterspraktijk kleiner dan 800m³ zal vanaf januari 2017 in twee delen gesplitst gaan worden, de woning (EPW) en de dokterspraktijk (EPN). De woning zal in 2017 E50 hebben en het E-peil van de dokterspraktijk zal dan bepaald worden volgens zijn aanwezige functionele delen!

 

Welke eisen zijn van toepassing bij EPN?

Het gebouw zal een maximaal E-peil krijgen, dit wordt bepaald aan de hand van de verschillende functies die het gebouw omvat. In de EPN methode wordt het gebouw ingedeeld in functionele delen. Elk functioneel deel heeft zijn maximaal E-peil eis, via het oppervlakte gewogen gemiddelde zal dan het maximale E-peil op gebouwniveau bepaald worden. De E-peilen per functioneel deel zijn de vinden op pagina 3 van deze nieuwsbrief van het VEA. Verder zijn er nog richtlijnen en vereenvoudigingsregels over hoe de functionele delen te bepalen en in te delen.

Een verplicht aandeel hernieuwbare energie moet worden voorzien, dit moet minimaal 10kWh/m² bruikbare vloeroppervlakte opwekken.

GERELATEERDE DOSSIERS