Doorzoek volledige site
07 december 2016

Nieuwe NAV-pocket: Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten

Nieuwe NAV-pocket: Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten Illustratie | NAV

Om de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen te garanderen schakelt het Vlaams Gewest sinds 1 januari 2016 een tandje hoger. Wie een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid, moet voldoen aan extra verplichtingen. Architecten vervullen hierbij een centrale rol. In een nieuwe pocket zet Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de taken en verantwoordelijkheden op een rij.

Voor de epb-startverklaring moet de aangifteplichtige voortaan een ventilatievoorontwerp laten maken. Hij moet bovendien voor de epb-aangifte een verslag laten opstellen van alle epb-gerelateerde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem, met als leidraad de STS ventilatie. Om aan die verplichtingen te voldoen, moet de aangifteplichtige een ventilatieverslaggever aanstellen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

In de nieuwe pocket ‘Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten’ gaat NAV dieper in op deze verplichtingen. Er wordt ook ingezoomd op het kwaliteitskader dat BCCA vzw, in overleg met alle stakeholders, heeft uitgewerkt op basis van de technische specificatie STS-P 73-1. De pocket brengt voorts de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen in kaart. Want wat is nu precies de rol van de opdrachtgever, architect, ventilatieverslaggever, epb-verslaggever en installateur?

Architecten moeten de bouwheer informeren over de noodzaak van een goede ventilatie en over de verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Daarnaast gaat de architect mee op zoek naar het meest geschikte ventilatiesysteem. Het ontwerp moet rekening houden met de wensen van de opdrachtgever rond ventilatie. En wie dat wil kan nog verder gaan en bepaalde taken van de ventilatieverslaggever op zich nemen.

 

NAV-leden ontvangen de pocket gratis.

>> Meer info

GERELATEERDE DOSSIERS