Doorzoek volledige site
14 december 2016 | ARCHITECTURA.BE

KU Leuven zoekt: architectenbureaus die willen zetelen in een gebruikersgroep

KU Leuven zoekt: architectenbureaus die willen zetelen in een gebruikersgroep Illustratie | KU Leuven

Onderzoekers van de KU Leuven campus Group T willen een gebruiksvriendelijk softwareprogramma ontwikkelen dat toelaat om HVAC-netwerken te ontwerpen die de wisselwerking tussen stroming en akoestiek in rekening brengen. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar architectenbureaus die willen zetelen in de gebruikersgroep.
 

De trend naar energiezuinig of energieneutraal bouwen, in combinatie met de toenemende eisen op gebied van akoestisch comfort leiden tot nieuwe uitdagingen voor zowel de constructeurs als installateurs van ventilatiesystemen. Immers energie-efficiëntie en akoestische performantie worden steeds belangrijker in de HVAC sector door de intrede van de energieprestatie-regelgeving (EPB) en de akoestische norm voor woongebouwen (NBN S01-400-1).

Op dit moment is zowel het ontwerp als de eigenlijke installatie van dergelijke systemen voornamelijk gebaseerd op bestaande ontwerpmethoden die onvoldoende of zelfs geen rekening houden met de wisselwerking tussen de stromings-mechanische (bepalend voor de energie-efficiëntie) en de akoestische eigenschappen van de HVAC-systemen. Vanuit de gebruikersgroep kwam de problematiek naar boven dat het altijd afwachten is of de ontworpen installatie wel degelijk voldoet aan de huidige geluidsnormen. Indien niet moeten er extra geluidsdempers geplaatst worden die een nefaste invloed hebben op de energie-efficiëntie.

Het doel van deze TETRA-aanvraag is dan ook om die problematiek te vermijden en een gebruiksvriendelijke softwareprogramma te ontwikkelen dat toelaat om HVAC-netwerken te ontwerpen die de wisselwerking tussen stroming en akoestiek wel in rekening brengen.

 

Gebruikersgroep

Het project wordt in grote mate gestuurd door een gebruikersgroep. Dit is een consortium van bedrijven en ingenieurs/architectenbureaus die er kunnen voor kiezen om het project al dan niet te cofinancieren. Deze cofinanciering is echter niet verplicht. De gebruikersgroep komt 2 keer per jaar samen gedurende het project om het mee te sturen. Zij zijn ook de eerste in lijn om de resultaten te kunnen gebruiken.

In de gebruikersgroep zetelen er 3 doelgroepen voor gebruik van de software. De primaire doelgroep waarop dit TETRA-project zich richt zijn dan ook in de eerste plaats producenten van HVAC componenten of systemen. Via een beter inzicht in de relatie tussen stroming en geluid kunnen zij zo hun klanten gerichter adviseren en de kennis op natuurlijke wijze laten doorsijpelen in de Vlaamse industrie zonder extra investeringen na afloop van het project.

De secundaire doelgroep zijn installateurs en ontwerpers van HVAC-systemen. Met ontwerpers worden zowel ingenieursbureaus als architectenbureaus bedoeld. Via de resultaten van dit project hebben zij de kennis om ventilatiesystemen te ontwerpen die zowel energie-efficiënt als geluidsarm zijn.

 

Geinteresseerd? 

Zin om mee te werken aan dit project? Neem dan contact op met onderstaande intiatiefnemers.