Doorzoek volledige site
16 maart 2011 | RAF LINMANS

21 maart deadline voor inzendingen Belgische Prijs voor Architectuur & Energie 2011

Nog tot 21 maart om 10 uur kunnen er voor de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie 2011 projecten ingediend worden. Op dit moment dingen al 140 projecten mee voor de prijzen. Voor meer informatie en inschrijving via uploaden kan u terecht op www.fab-arch.be, de officiële wedstrijdwebsite. Online mediapartner www.architectura.be zal op regelmatige basis nieuws brengen over deze wedstrijd.
Nog tot 21 maart om 10 uur kunnen er voor de Belgische Prijs voor Architectuur en Energie 2011 projecten ingediend worden. Op dit moment dingen al 140 projecten mee voor de prijzen. Voor meer informatie en inschrijving via uploaden kan u terecht op www.fab-arch.be, de officiële wedstrijdwebsite. Online mediapartner  www.architectura.be zal op regelmatige basis nieuws brengen over deze wedstrijd.De Boerekreek van Coussée en Goris won in 2009 de Belgische Prijs voor Architectuur in de categorie niet-residentiële gebouwen.


De Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België (F.A.B.) en Electrabel, GDF SUEZ organiseren in 2011 opnieuw de “Belgische Prijs voor Architectuur & Energie”. Alle  Belgische architecten kunnen vanaf 1 februari tot uiterlijk 17 maart 2011 met één of meerdere van hun recente bouwwerken inschrijven voor deze prestigieuze tweejaarlijkse wedstrijd, de belangrijkste architectuurprijs voor gerealiseerde gebouwen in België.

De “Belgische Prijs voor Architectuur & Energie 2011” bestaat uit twee luiken, nl. de Belgische prijs voor Architectuur en de Belgische prijs voor Energie, elk met een eigen jury. De samenstelling van de jury wordt bekend gemaakt tegen half januari 2011. Alle deelnemende architecten dingen met hun realisatie mee binnen de gekozen categorie voor zowel de prijzen Architectuur als Energie.


MET DE STEUN VAN:

Als mediapartner staat A+ (ICASD) andermaal in voor de redactionele en inhoudelijke ondersteuning en de officiële catalogus (oktobernummer A+ 2011). Deze editie wordt promotioneel opnieuw ondersteund door het Vlaams Architectuur Instituut (VAi), het Centre International pour la Ville, l’Architecture et le paysage (CIVA), de Orde van Architecten en BOZAR. Voor de online communicatie wordt dit jaar samengewerkt met www.architectura.be.

Naast de belangrijke inbreng van mede-initiatiefnemer Electrabel, GDF SUEZ kan de F.A.B. rekenen op de steun van de gewestelijke beroepsfederaties BVA, ARiB, UWA en volgende sponsors: DURAVIT, EASY-FAIRS, FEBE, NIKO, ROCKWOOL, SAPA, VELUX, VIESSMANN en WIENERBERGER.


Met de verbouwing van deze rijwoning in Sint-Niklaas won Gert Somers van ONO Architectuur in 2009 de architectuurprijs in de categorie eengezinswoningen


WEDSTRIJDTHEMA’S:

De “Belgische Prijs voor Architectuur”:

Alle categorieën zijn zowel toepasbaar voor nieuwbouw als renovatie:
1. Belgische Prijs voor Architectuur, categorie eengezinswoning voor een eengezinswoning of dubbelwoonst;
2. Belgische Prijs voor Architectuur, categorie groepswoningbouw, voor de realisatie van gegroepeerde woningen of appartementen met een minimum van drie wooneenheden in de private of publieke sector;
3. Belgische Prijs voor Architectuur, categorie niet-residentieel, private sector. waaronder bv. bedrijfspanden, kantoren, commerciële gebouwen,...
4. Belgische Prijs voor Architectuur, categorie niet-residentieel, publieke sector, waaronder bv. schoolgebouwen, publieke sportinfrastructuur, gemeentehuizen, justitiepaleizen, culturele centra, publieke ruimten met een architect als medeontwerper, ...
David Van Severen van Office Kersten Geers David Van Seeveren over de burg van de Handelsbeurs in Gent waarvoor het bureau in 2009 de prijs in de categorie publieke ruimte won.


De “Belgische Prijs voor Energie”:

Per categorie zowel toepasbaar voor nieuwbouw als renovatie:
1. Belgische Prijs voor Energie, categorie eengezinswoning voor een eengezinswoning of dubbelwoonst
2. Belgische Prijs voor Energie, categorie groepswoningbouw voor gegroepeerde woningen, appartementsgebouwen of collectieve woongebouwen in zowel de publieke als private sector met een minimum van 3 wooneenheden met bij voorkeur één of meer collectieve installaties voor verwarming, warmwaterproductie en/of ventilatie
3. Belgische Prijs voor Energie, categorie niet-residentieel, voor een niet-residentieel gebouw, in zowel de publieke als private sector

Speciale Vermelding Architectuur & Energie: Om het belang van de samenhang tussen de wedstrijdthema’s Architectuur & Energie te benadrukken, kunnen de organisatoren een speciale vermelding toekennen aan een realisatie die zowel genomineerd werd voor Architectuur als Energie.


Het kantoorgebouw van Bayer in Diegem van Schellen Architecten won in 2009 de Energieprijs in de categorie niet-residentiële gebouwen.


PRIJZEN:

Iedere prijs in de zeven categorieën levert een diploma en een geldprijs van 5.000 € op. Dit prijzengeld van de Architectuur Prijs wordt gefinancierd door giften van ministeries, besturen en officiële instellingen met een bevoegdheid in de materies architectuur, cultuur, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, duurzaamheid of de uitoefening van het architectenberoep. Electrabel, GDF SUEZ staat in voor de Energieprijzen.
Zoals bij vorige editie reiken enkele sponsors ook themaprijzen uit binnen de genomineerden van de Architectuur- en Energieprijzen (o.a. Wienerberger Baksteenprijs, Rockwool Isolatieprijs,...).


Nanette Huysmans over de woning waarvoor zij in 2009 de isolatieprijs van Rockwool kreeg.


UITREIKINGSMANIFESTATIE:

De feestelijke prijsuitreiking vindt opnieuw plaats in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) in Brussel op 25 oktober 2011. Alle deelnemers worden daarbij persoonlijk uitgenodigd. Naast een grote persaandacht op televisie, radio, in kranten en tijdschriften komen alle genomineerden en laureaten uitgebreid aan bod in een speciaal oktobernummer 2011 van de officiële mediapartner A+www.architectura.be  zal instaan voor de wedstrijdcommunicatie via digitale media (newsletters, website). Eind september zal er in Brussels Expo in het kader van de vakbeurs Project Build 2011 een tentoonstelling plaatsvinden van alle genomineerde projecten.


WEDSTRIJDADRES EN INFORMATIE:

Alle architecten ontvangen eind januari 2011 een mail met een oproep om deel te nemen. Half februari wordt er een een brochure over de wedstrijd toegevoegd bij het A+ nummer.
 
Voor meer informatie en inschrijving via uploaden vanaf 1 februari 2011 kan u terecht op www.fab-arch.be, de officiële wedstrijdwebsite van de F.A.B.