Doorzoek volledige site
19 januari 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Philips Lighting zorgt voor Belgische primeur in Kortrijk

Philips Lighting introduceert in België het principe van circulaire verlichting (Circular Lighting). Vanaf begin volgend jaar zal er in de bibliotheek van Kortrijk een kostenbesparend LED-verlichtingssysteem worden geïnstalleerd dat volledig voldoet aan de principes van de circulaire economie. Zo zetten de stad Kortrijk en Philips Lighting samen een stap op weg naar een duurzame oplossing die een antwoord helpt te bieden op de aanhoudend toenemende vraag van de maatschappij naar energie en grondstoffen.
 

Circular Lighting is gebaseerd op het principe van de circulaire economie. In dit businessmodel ziet Philips Lighting zichzelf als partner van de klant voor het leveren van licht. Gert Roeckx, Country Manager Philips Lighting België licht toe: “Het principe is simpel: de stad Kortrijk koopt licht als een dienst voor haar bibliotheek en Philips Lighting blijft eigenaar van de lichtinstallatie. Er is een prestatiecontract van 10 jaar afgesloten, dat houdt in dat wij de beste verlichting leveren en de bibliotheek voorzien van de laatste nieuwe updates zodra die beschikbaar komen.” Philips Lighting verbindt zich ertoe om na afloop door middel van herinzet of hergebruik een nieuwe bestemming te voorzien voor de armaturen. Een verlenging van het contract of een overname van de installatie door de stad is ook mogelijk.

 

Energiebesparing van 80 %

Dankzij de innovatieve LED-verlichting en de aangepaste armaturen wordt de bibliotheek van Kortrijk als eerste gebouw in België van circular lighting voorzien. De mogelijkheid tot het programmeren van verlichtingsschema’s, dag- en nachtherkenning en aanwezigheidsdetectie bij LED van hoge kwaliteit maken de verlichting slim én zorgen bovendien een energiebesparing tot 80%. De armaturen zijn eenvoudig te installeren, onderhouden, herstellen, en vervangen (na 10 jaar). Bovendien is het mogelijk de verschillende onderdelen na afloop van het contract een nieuwe bestemming te geven.

Koen Byttebier, schepen van Facility: “Dit project kadert binnen een oproep ‘Innovatieve projecten Duurzaam Materialenbeheer’ door OVAM en in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu. Het is op vele vlakken vernieuwend omdat het stappen zet op onbekend terrein. Deze stap is echter cruciaal in de transitie naar een materiaalefficiënte economie. De stad Kortrijk wil hiermee een voorbeeld stellen, dat in de praktijk uitvoerbaar is.” Koen Byttebier gaat verder: “Een bijkomende doelstelling van de stad was om dit project te realiseren zonder investeringsbudget, via een betalingsmodel door het vrijkomen van middelen dankzij de energiebesparingen en veel minder materiaalvervangingen.”

Bert Herrewyn, schepen van Klimaat: “Met dit project voor zowel verlichting als meubilair onderstreept de stad Kortrijk haar ambitie van Klimaatstad. We besparen 80% in ons energieverbruik ten opzichte van de huidige oplossing, wat staat voor een jaarlijkse besparing van 49.600 kWh. Dit komt overeen met een daling van 11,5 ton C02 per jaar, wat overeenkomt met een gezinswagen op diesel die 82.000km rijdt of het jaarlijks verbruik van 14 gezinnen. Daarenboven lever de circulaire aanpak een zuinig gebruik van grondstoffen op.”
Schepen van cultuur An Vandersteene: “Ik ben blij dat we met de bibliotheek bijdragen in het nemen van duurzame initiatieven. Symbolisch kan dit trouwens tellen, de bibliotheek is immers zo veel meer dan een uitleenplek van boeken maar ook een ontmoetingsplaats van en voor mensen en ideeën, een forum voor informatie en sensibilisatie, zo ook vandaag wat onze klimaatambities betreft. Deze ledlampen zijn niet alleen zuinig, maar flikkeren bovendien niet waardoor ze rustiger voor de ogen van het (lezers)publiek zijn.”

 

Duurzaam aankoopbeleid

"Wat lokale besturen aankopen, speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de circulaire economie. We zijn dan ook tevreden om dit pilootproject met de stad Kortrijk te kunnen realiseren en hopen dat het ook andere lokale besturen kan inspireren om er mee aan de slag te gaan," zegt Luk Lafosse, projectmanager circulaire economie bij Bond Beter Leefmilieu. Annemie Andries, beleidsmedewerker Ovam, licht toe: “Dit project is een fantastisch voorbeeld van hoe een duurzaam aankoopbeleid een versnelling hoger kan schakelen.

De aanpak van de stad Kortrijk getuigt van een visie op lange termijn en duurzaamheid, op sociaalmaatschappelijk vlak en op ecologisch vlak. Productdienstcombinaties zorgen ervoor dat producten langer meegaan en bevorderen ook herstel. Daarom passen ze zo goed binnen de visie van de circulaire economie. Dankzij de ambitie van de stad Kortrijk, kunnen we het gebruik van productdienstcombinaties ook in andere steden en gemeenten bekijken.”

Uiteraard is Philips Lighting trots op deze samenwerking en neemt de onderneming met veel plezier een voortrekkersrol hierin. Gert Roeckx vertelt: “Dankzij dit nieuwe businessmodel worden grondstoffen efficiënter gebruikt en leveren we een significante bijdrage om de CO2-uitstoot van gebouwen te verlagen.”

GERELATEERDE DOSSIERS