Doorzoek volledige site
23 januari 2017

Safety first

Aangezien zowel externe bezoekers als Nike-medewerkers gebruikmaken van de faciliteiten van het gebouw, werd het LiTC uitgerust met een beveiligingssysteem dat toegangscontrole en tijdsregistratie combineert. Illustratie | Nike
Recent besloot het UZ Leuven een nieuw badgesysteem in gebruik te nemen, in eerste instantie in zijn nieuwe gebouwen, maar nadien ook ter vervanging van het bestaande toegangscontrolemechanisme. Illustratie | Vlaanderen vanuit de Lucht
Een intelligent toegangscontrolesysteem maakt dat de sporthal van Basisschool De Vier Winden in Molenbeek na schooltijd te gebruiken is door bevoegde buurtbewoners. Illustratie | Nicolas Bracquez

Toegangscontrole en beveiliging winnen alsmaar aan belang, zeker in gebouwen waar een heterogeen publiek over de vloer komt. In hedendaagse complexen worden er dan ook vaak innovatieve systemen geïnstalleerd die ervoor zorgen dat enkel bevoegden de site, het gebouw of bepaalde specifieke ruimtes kunnen betreden. Bij deze een beknopt overzicht van enkele markante realisaties waarin toegangscontrole en beveiliging een cruciale rol spelen.

UZ Leuven

Het UZ Leuven – met de gigantische Gasthuisberg-campus als belangrijkste entiteit – is voortdurend in ontwikkeling. Al meer dan 85 jaar zet het in op een combinatie van onderzoek, opleiding en multidisciplinaire zorgverstrekking. Bijna negenduizend medewerkers zijn dagelijks in de weer om een tweeduizendtal patiënten medisch comfort te bieden. Toegangscontrole is gezien de specialistische omgeving en de kwetsbaarheid van vele patiënten een fundamenteel aspect binnen de goede werking van het ziekenhuis. Twintig jaar geleden verving het zijn onoverzichtelijk sleutelsysteem dan ook door een digitaal badgesysteem met controlefunctie. De meerwaarde hiervan is overduidelijk: ongewenste bezoekers kunnen de ziekenhuisafdelingen niet zomaar betreden, kostelijke medicijnen of machines kunnen worden afgeschermd, bepaalde afdelingen zijn sindsdien efficiënt af te sluiten (bijvoorbeeld in psychiatrische omgevingen) … Recent besloot het UZ Leuven een nieuw badgesysteem in gebruik te nemen, in eerste instantie in zijn nieuwe gebouwen, maar nadien ook ter vervanging van het bestaande toegangscontrolemechanisme. Belangrijk hierbij is dat het technisch personeel dit systeem zowel hard- als softwarematig kan beheren, zodat het snel kan inspelen op eventuele wijzigingen.

 

LiTC

Het LiTC is een opleidingscentrum op de Nike ELC-site in Laakdal. Aangezien zowel externe bezoekers als Nike-medewerkers gebruikmaken van de faciliteiten van het gebouw, werd er een beveiligingssysteem geïnstalleerd dat toegangscontrole en tijdsregistratie combineert. Dit zorgt ervoor dat enkel geautoriseerde personen op de juiste tijdstippen toegang hebben tot bepaalde ruimtes van het complex. Het systeem omvat badgelezers aan de voor- en achteringangen en lokalen die specifiek gebruikt worden door Nike. De badges worden getoetst aan een achterliggend softwareplatform met toegangsrechten, waarna een deurcontroller communiceert met een netwerkcontroller om de deur al dan niet open te sturen. Achter het ogenschijnlijk eenvoudige mechanisme schuilt dus een complexe configuratie.

 

"Achter ogenschijnlijk eenvoudige toegangsmechanismes schuilen vaak uiterst gesofisticeerde configuraties"

 

Scholen met sportfaciliteiten

In scholen die hun sportfaciliteiten na de schooluren openstellen voor derden, is acces control eveneens wenselijk. Scholencampus Panhoven in Peer is bijvoorbeeld uitgerust met twee soorten toegangscontroles: één bekabeld systeem met kaartlezers en één niet-bekabeld systeem (Card-Link). Een combinatie die haar vruchten afwerpt. De ingestelde zones en de gekoppelde profielen corresponderen met de verschillende functies in het complex (internaat, sportcentrum …), waardoor de veiligheidsverantwoordelijken eenvoudig kunnen bepalen wie welke ruimtes kan betreden. Een ander voorbeeld is Basisschool De Vier Winden in Molenbeek. Een intelligent toegangscontrolesysteem maakt dat zowel de sporthal op de bovenste verdieping als de polyvalente zaal op het gelijkvloers na schooltijd te gebruiken zijn door bevoegde buurtbewoners.

 

Publieke gebouwen Wielsbeke

Ook in andere openbare gebouwen kan toegangscontrole een enorme meerwaarde betekenen. In het West-Vlaamse Wielsbeke zijn de openbare gebouwen en sportcentra uitgerust met een intelligent gebouwbeheersysteem dat de binnentemperatuur en de verlichting automatisch aanstuurt op basis van de reservatiegegevens die gebruikers vooraf via het internet ingeven. De gebouwbeheersystemen zijn bovendien gekoppeld aan een access control-mechanisme. De deuren zullen enkel opengaan als de juiste persoon ze probeert te openen en de verlichting zal enkel functioneren wanneer de deur effectief opengaat. De voordelen zijn legio: de flexibiliteit is enorm aangezien de toegangsprofielen steeds gepersonaliseerd zijn, er hoeft geen personeel meer aanwezig te zijn om de deur te kunnen openen, men kan controleren wie gedurende welke periode een bepaalde ruimte heeft gebruikt, het energieverbruik wordt ondanks de uiterst variabele bezettingsgraad sterk gereduceerd en dankzij de digitale koppeling met het boekhoudsysteem van de gemeente worden de facturen voor het gebruik van de faciliteiten automatisch opgemaakt.

 

Dit artikel verscheen eerder in het magazine Installatie & Bouw