Doorzoek volledige site
10 februari 2017 | RIK NEVEN

Naar welke beurzen gaan architecten?

Architecten naar een beurs krijgen, is allesbehalve evident. In het kader van een grootscheepse enquête naar de materiaalkeuze van architecten, polste Architectura.be bij de architecten ook welke beurzen zij bezoeken en hoe ze die beurzen beoordelen.

Aan beurzen voor bouwprofessionals en architecten geen gebrek in België. De beurzen voor architecten kan je grosso modo in vijf categorieën indelen.

 

Beurzen voor particuliere bezoekers

Ten eerste zijn er de algemene bouwbeurzen die vooral mikken op particuliere bouwers, maar daarnaast ook architecten weten te lokken. Batibouw is daarvan het bekendste voorbeeld, maar tot dezelfde groep behoren ook BIS in Gent, Bouw & Reno in Antwerpen en Batireno in Namen.

 

Beurzen met specifiek thema

Ten tweede zijn er de beurzen die zich net als de vorige ook hoofdzakelijk richten tot particulieren, maar die gefocust zijn op één specifiek thema. Zo is er Bois & Habitat in Namen dat houtbouw centraal stelt, Interieur 2016 in Kortrijk dat sterk geënt is op design en architectuur, Energies + Construction in Marche-en-Famenne dat focust op energie en Passivehouse in Brussel dat zoals de naam doet vermoeden in het teken staat van passiefbouw.

 

Algemene b2b-beurzen

Ten derde zijn er de algemene b2b-beurzen die zich richten naar alle bouwprofessionals. Architecten horen daar ook bij, maar vormen niet het belangrijkste segment. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan Utility2Build en Builty.

 

Specifieke b2b-beurzen

Ten vierde zijn er de specifieke b2b-beurzen die een bepaald onderdeel van het bouwproces onder de loep nemen. Typevoorbeelden hiervan zijn Dag van de Afwerking en Belgian Roof Day, beide in Groot-Bijgaarden.

 

Vakbeurzen

Ten slotte zijn er nog de vakbeurzen die zich specifiek richten tot architecten. Typevoorbeeld hiervan is Architect@work in Kortrijk en Luik. Ook I am Architect (wisselende locatie) valt onder deze categorie – net als Architop in Antwerpen, dat niet in het onderzoek werd meegenomen omdat de enquête net afgesloten was toen de beurs plaatsvond.

 

Duidelijke tendensen

Het is moeilijk om per categorie een algemene lijn te trekken met betrekking tot de populariteit bij architecten, maar er tekenen zich toch enkele duidelijke tendensen af.

De derde categorie (algemene b2b-beurzen, Utility2Build en Builty) slaat duidelijk niet aan bij architecten. Slechts 4% heeft gedurende de laatste twee jaar een van deze twee beurzen bezocht. Categorie 4 (b2b-beurzen gefocust op één bouwaspect, Dag van de Afwerking en Belgian Roof Day) haalt een score van 3%.

De best bezochte beurs – niet alleen voor particulieren, maar zeker ook voor architecten – is Batibouw. 75% van de ondervraagde architecten heeft de voorbije twee jaar een bezoek gebracht aan Batibouw. Gezien de centrale locatie van Batibouw (Brussel) hoeft het niet te verwonderen dat de cijfers voor de drie regio’s min of meer in dezelfde lijn liggen. In Brussel (79%) en Wallonië (78%) haalt Batibouw wel nog een iets hogere score dan in Vlaanderen (72%), maar de verschillen zijn niet zo uitgesproken. Voor de andere beurzen die niet in Brussel plaatsvinden, zijn er natuurlijk wel grote verschillen.

De tweede meest bezochte beurs in België is Architect@work. Deze vakbeurs, die 100% gefocust is op architecten, vindt om de twee jaar plaats en heeft zowel een Vlaamse editie in Kortrijk als een Waalse editie in Luik. De Vlaamse editie bestaat al lang en werd enkele jaren geleden uitgebreid met een Waalse versie. In totaliteit heeft 40% van de architecten Architect@work in Luik of Kortrijk bezocht. Architect@work scoort duidelijk het best bij de Vlaamse architecten. In Vlaanderen is iets meer dan de helft (52%) naar Architect@work geweest. Dat is heel wat meer dan de Waalse (30%) en de Brusselse architecten (23%).

Op de derde plaats van de meest bezochte beurzen staat Bois & Habitat met 33%. Een hoge score als je weet dat deze beurs in Namen plaatsvindt, waardoor het weinig Vlaamse architecten aantrekt (5%). Van de Waalse architecten heeft 70% een bezoek gebracht aan Bois & Habitat. Daarmee scoort het slechts 8% lager dan Batibouw. Ook bij de Brusselse architecten haalt Bois & Habitat nog een hoge score met 54%.

Op plaats vier vinden we Interieur in Kortrijk, een beurs die zich richt tot een breed publiek, maar sterk de nadruk legt op interieur en design. 29% van de ondervraagden heeft Interieur 2016 bezocht. Het zijn uiteraard vooral Vlaamse architecten die afzakten naar Kortrijk. In Vlaanderen haalt de beurs een score van 39%. Toch doet Interieur het voor een Vlaamse beurs niet slecht in Wallonië, waar toch ook 15% van de architecten de beurs bezocht. In Brussel was dit zelfs 27%.

De meest bezochte beurzen kunnen niet altijd op de grootste appreciatie rekenen van de architecten. Eerder integendeel. In de publicatie Materiaalkeuze Architecten licht Architectura.be toe in hoeverre deze beurzen beantwoorden aan de verwachtingen van de architecten. Verder wordt er qua beursbezoek ook een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bureuas, jonge en oudere architecten, architecten in de woningbouw versus architecten in de utiliteitsbouw, enz.

De publicatie kan besteld worden bij Redactiebureau Palindroom. Meer info over de publicatie vind je hier.