Doorzoek volledige site
10 februari 2017 | RIK NEVEN

Architecten hebben een duidelijke voorkeur voor online informatie

Architectura.be vroeg via een online enquête aan 374 architecten op welke manier ze het liefst geïnformeerd worden over nieuwe producten en materialen. Van de 8 mogelijkheden houden zeven er elkaar in evenwicht, maar is er een medium dat er boven uitsteekt: online informatie.

Dé juiste methode om een architect te informeren over nieuwe materialen bestaat niet. Een degelijke communicatie vormt altijd een uitgebalanceerde combinatie van meerdere media. Hoe dan ook leek het ons nuttig om de architecten te vragen hoe zij het liefst op de hoogte gebracht worden van nieuwe materialen. Hiervoor hebben we acht mogelijkheden opgelijst en hebben we de architecten gevraagd om ze van 1 tot 8 te rangschikken volgens hun voorkeur. De gemiddelde score bedraagt 12,5% (100 procent gedeeld door acht mogelijkheden). Met uitzondering van één keuzemogelijkheid blijken de andere mogelijkheden dicht bij elkaar te liggen. Tussen nummer 2 (persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger; 13%) en de laatste (beurzen; 10%) is er slechts een verschil van 3%.

 

Online informatie

Eén keuzemogelijkheid steekt er met kop en schouders bovenuit, namelijk online informatie (20%). Dat is natuurlijk niet verwonderlijk gezien de algemene trend om meer in te zetten op online communicatie. Bovendien spenderen architecten bijzonder veel tijd achter hun computer, waardoor online informatie voor hen zeer makkelijk bereikbaar is. Een bijkomende factor is dat architecten specifieke informatie die nuttig kan zijn voor bepaalde projecten graag ergens opslaan, wat uiteraard beter lukt met online gegevens dan met geprinte informatie. Ook de mogelijkheid om via hyperlinks nog meer gedetailleerde informatie op te vragen, speelt in het voordeel van online informatie.

 

Geprinte media

Hoewel online informatie er dus duidelijk bovenuit steekt, is de kloof met de andere mogelijkheden nu ook niet zodanig groot dat we kunnen oordelen dat geprinte informatie helemaal heeft afgedaan bij architecten. Folders, documentatiemappen en artikels in vakbladen worden wel degelijk nog steeds geapprecieerd door de architect.

 

Evenementen

Het onderzoek bevestigt ook dat het niet evident is om architecten naar een evenement te lokken. Beurzen en productvoorstellingen halen beide de laagste score met 10%. De architect staat er blijkbaar wel voor open als een vertegenwoordiger van de fabrikant naar hem toe komt om een product voor te stellen. Deze mogelijkheid haalde na online informatie de tweede hoogste score (13%).

In de publicatie Materiaalkeuze Architecten gaat Architectura.be dieper in op de verschillende methodes om te communiceren met architecten over nieuwe materialen en producten. Er wordt onder meer een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bureaus, jonge en oudere architecten, architecten in de woningbouw versus architecten in de utiliteitsbouw, enz.

De publicatie kan besteld worden bij Redactiebureau Palindroom. Meer info over de publicatie vind je hier.