Doorzoek volledige site
10 februari 2017 | RIK NEVEN

Driehoekige publicatie van Architectura.be geeft inzicht in materiaalkeuze van architecten

Een driehoek van 160 pagina’s. Dat is het resultaat van een analyse die Architectura.be uitvoerde van de online enquête die ze afgenomen heeft van 374 Belgische architecten. Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de criteria die architecten hanteren bij hun materiaalkeuze en om na te gaan op welke manier architecten het liefst geïnformeerd worden.

De driehoekige  vorm van de publicatie springt uit de band, maar hetzelfde kan gezegd worden van de doelgroep van de enquête. Architecten zijn zonder meer een moeilijk te doorgronden groep die anderzijds een cruciale rol speelt in de keuze van de materialen.

 

374 architecten

374 architecten namen deel aan de enquête. Zowel qua regio als qua grootte van het bureau, de voornaamste activiteiten, leeftijd,… zijn alle groepen architecten goed vertegenwoordigd.

In de enquête werd gepeild naar criteria die de doorslag geven bij de materiaalkeuze van de architect. Spelen (duurzaamheids)labels een belangrijke rol of zijn het toch vooral de esthetische en technische criteria die de doorslag geven?

Andere punten die aan bod kwamen in de enquête zijn de merktrouwheid van de architecten en hun kennis van BIM. Verder werd er ook gepolst hoe architecten het liefst geïnformeerd worden? Geven ze de voorkeur aan online informatie of toch nog liever geprinte info? En hoe zit het met het beursbezoek van architecten? Welke beurzen hebben ze de voorbije jaren bezocht en in hoeverre zijn deze beurzen hoog aangeschreven bij architecten?

Het boekje wordt afgesloten met concrete tips van architecten voor fabrikanten om hun nieuwe materialen en producten beter aan de man te brengen bij de voorschrijvers.

 

Bestel de publicatie!

De publicatie telt 160 pagina’s.  De publicatie is gratis voor klanten van Redactiebureau Palindroom, Architectura en Building Websites. Anderen kunnen het driehoekige boekje via mail bestellen via info@architectura.be. Kostprijs: € 70 (excl. btw).