Doorzoek volledige site
17 februari 2017 | SOPHIE DE CLERCQ

Vlaamse overheid lanceert 'Ik BENOveer'-campagne

Illustratie | Marquiz
De homepage van www.mijnBENOvatie.be. Illustratie | Marquiz

Op 16 februari, de start van BATIBOUW, lanceerde de Vlaamse overheid de 'Ik BENOveer'-campagne. Die moet Vlamingen aanzetten niet enkel te renoveren, maar meteen 'beter te renoveren'.

BENOveren (BEter reNOveren) werd in het leven geroepen om de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van het Renovatiepact te halen. Dat pact houdt in dat tegen 2050 elk huis of elk appartement in Vlaanderen even energiezuinig moet zijn als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag.

 

Benoveren kan je leren

Gewoon renoveren – dus alleen maar doen wat op het vlak van energiebesparende maatregelen momenteel wettelijk is verplicht – gaat niet ver genoeg volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA). VEA hoopt de Vlaming te overtuigen met 4 verschillende argumenten, elk gekoppeld aan een BV. Een lagere energiefactuur, verhoogd wooncomfort, een hogere vastgoedwaarde en een verminderde CO2-uitstoot zouden de doorslag moeten geven om te BENOveren.

Tegelijk met de 'Ik BENOveer'-campagne, ging de 'BENOveren kan je leren'-campagne van start. Veertien marktleiders uit de bouwsector werkten samen aan deze informatieve campagne. Ze maakten een website met informatie over hoe je kan BENOveren. Belangrijk hierbij is de volgorde waarin gebenoveerd wordt: achtereenvolgens het dak; de buitenmuren; het glas en het schrijnwerk; de vloer en uiteindelijk de zogenaamde technieken: verwarming en sanitair, ventilatie, elektriciteit en verlichting.

 

Vlaming bouwt onder wettelijke eis

Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, maakte bij de start van BATIBOUW bekend dat de Vlaming energiezuiniger bouwt dan wettelijk verplicht: "Het wettelijke E-peileis voor 2017 ligt op E50. We zien dat voor 2015 het gemiddelde E-peil reeds op E37 lag. Tegen 2018 zouden alle nieuwbouwwoningen een maximaal E-peil van E40 moeten hebben, tegen 2021 een maximaal E-peil van E30." Een E-peil van E30 betekent dat de woning bijna energieneutraal is (BEN).