Doorzoek volledige site
17 februari 2017 | SOPHIE DE CLERCQ

Renovatiepremies: wat is er nieuw?

De premies en bonussen moeten Vlamingen stimuleren te BENOveren. Illustratie | Marquiz

De Vlaamse overheid wil iedereen aan het BENOveren krijgen. Daarom biedt ze tal van premies en subsidies. Sinds 1 januari 2017 is er ook een groot deel aan nieuwe premies en bonussen.

Premies via distributienetbeheerders

 • Premie voor muurisolatie aan de binnenzijde: 15 euro/m². De R-waarde moet minstens 2,0 m²K/W zijn, en de werken uitgevoerd door een aannemer moeten worden begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, ofwel moet er worden gewerkt met een aannemer die beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant.
 • Premie voor zonneboiler: van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 550 euro/m², maximum 2.750 euro en maximum 40% van de factuur. Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.
 • Premie voor warmtepomp: van 1/1/2017 tot 30/6/2017: 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1.500 euro voor een lucht/water-warmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht/water-warmtepomp en 300 euro voor een lucht/luchtwarmtepomp, telkens maximum 40% van het factuurbedrag. De premie kan worden verdubbeld als de warmtepomp een elektrische verwarming vervangt of wordt geplaatst in een gebied waar er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. De warmtepomp moet beschikken over een productlabel volgens de Ecodesignverordening: minstens A++-label voor een geothermische warmtepomp en minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp. De warmtepomp mag niet gebruikt worden voor actieve koeling. Vanaf 1/7/2017: idem + de aannemer moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid.
 • Premies voor specifieke doelgroepen in 2017: ten opzichte van de gewone doelgroep worden de premies voor ‘beschermde afnemers’ voor de isolatie van buitenmuren, binnenmuren en vloer verdubbeld. De totaalrenovatiebonus stijgt met 50%. Voor een zonneboiler en warmtepomp verhoogt de premie met 20%, voor dakisolatie bedraagt de premie maximaal 10,5 euro/m² en voor spouwmuurisolatie 9 euro/m². Voor nieuw geplaatste beglazing krijgen beschermde afnemers een premie van 56 euro/m². Voor de plaatsing van een condensatieketel ter vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie, bedraagt de premie voor beschermde afnemers 1.800 euro (in 2016 was dat 800 euro). Verhuurders die hun woning energiezuinig maken krijgen extra stimuli. Naast de sociale dakisolatiepremie komen ze nu ook in aanmerking voor een sociale isolatiepremie voor spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas.

 

Totaalrenovatiebonus

In de plaats van een combipremie (daarmee kreeg je vroeger een extra premie bij de gelijktijdige investering in muurisolatie en de plaatsing van nieuwe ramen) is er nu een totaalrenovatiebonus. Met deze premie wil de overheid eigenaars stimuleren om hun woning op een systematische en allesomvattende manier energiezuiniger te maken. Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus moet je binnen de vijf jaar investeren in drie of meer van de zeven volgende energiebesparende ingrepen:

 • dak- of zolderisolatie (minstens 30 m²)
 • muurisolatie (aan de buitenkant, aan de binnenkant of in de spouw – minstens 30 m²)
 • vloerisolatie (minstens 30 m²)
 • nieuwe beglazing
 • zonneboiler
 • warmtepomp
 • ventilatiesysteem

De totaalrenovatiebonus komt bovenop de individuele premies die je via je distributienetbeheerder krijgt voor deze ingrepen. Het bedrag hangt af van het aantal werken dat je laat uitvoeren. Wie binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt bovenop de individuele premies een bonus van 1.250 euro. Per bijkomende investering stijgt de bonus: 1.750 euro voor vier ingrepen, 2.750 euro voor vijf, en 3.750 euro voor zes. Voor alle zeven de ingrepen loopt de extra premie op tot 4.750 euro. Voor renovaties in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Belangrijke voorwaarde om de totaalrenovatiebonus te krijgen, is dat de volledige woning geïsoleerd is conform de minimale isolatie-eisen voor het krijgen van een aparte premie voor dak, vloer, muur en beglazing. Om voor de bonus in aanmerking te komen, moeten dus het volledige dak, alle muren, alle vloeren en alle beglazing voldoende zijn geïsoleerd.

 

Nieuw belastingvoordeel: verlaging onroerende voorheffing voor IER

In de plaats van de belastingvermindering voor dakisolatie is er op Vlaams niveau een nieuw belastingvoordeel gekomen: wie zijn huis voldoende energiezuinig maakt, betaalt minder onroerende voorheffing.

Concreet: wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) heeft ingediend en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing verschuldigd.

Een ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil.

 

Renovatiepremie

De inkomensgrenzen voor de renovatiepremie gingen iets naar boven. Dit jaar komt het plafond op 42.090 euro voor een alleenstaande, en 60.120 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste of voor gehuwden en samenwonenden. Per bijkomende persoon ten laste mag er 3.370 euro worden bijgeteld. Er wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar geleden, dus 2015.

 

Projectbegeleiding bij collectieve renovatie

Overtuig minstens 9 andere eigenaars in je straat of gemeente om gezamenlijk een of meer BENOvatiewerken uit te voeren. Wanneer de eigenaars van 10 woningen investeren in minstens één van de volgende BENOvatiewerken: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler, warmtepomp of een ventilatiesysteem, geeft een projectbegeleider gratis ondersteuning.

Deze coach neemt je een hele rits taken uit handen: de energetische doorlichting van je woning, het zoeken van aannemers, de werfopvolging, het plan van aanpak, en ook het totaalplaatje van de renovatie. Hij zal er dus bijvoorbeeld op letten dat de dakisolatie perfect aansluit op de later te plaatsen muurisolatie. Hij zal tevens instaan voor het opmaken van de meetstaat en je administratieve ondersteuning geven bij premieaanvragen en de financiering van de werken. Dat alles zal ertoe leiden dat je BENOvatiewerken efficiënter, vlotter en kwaliteitsvlotter worden uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld samen met andere buren een stelling laat plaatsen, of collectief een afvalcontainer huurt, zullen je BENOvatiewerken ook goedkoper zijn.

Voor zijn werk krijgt de projectbegeleider van de Vlaamse Regering – via de distributienetbeheerders Eandis en Infrax – een ‘premie voor collectieve renovatieprojecten’, ook ‘burenpremie’ genoemd. Deze premie bedraagt 400 euro per woning of wooneenheid.