Doorzoek volledige site
20 februari 2017

Architecten vanaf 23 februari verplicht om DBA te gebruiken

Illustratie | NAV

Vanaf 23 februari is de omgevingsvergunning van kracht. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Met uitzondering van de gemeenten die om uitstel hebben gevraagd tot 1 juni, worden die aanvragen ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Zowel voor diegenen die om uitstel hebben gevraagd als diegenen die met de omgevingsvergunning starten op 23 februari geldt de milieuvergunning / omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit vanaf 23 februari 2017 voor onbepaalde duur.

Voor de implementatie van de omgevingsvergunning, voorzien op 23 februari, heeft de Vlaamse regering de bal in het kamp van de provinciale en lokale overheden gelegd. Zij konden immers een uitzondering aanvragen om de (praktische) implementatie ervan uit te stellen, en dit maximaal tot 1 juni 2017. Architecten zijn echter wel reeds verplicht om vanaf 23 februari de digitale bouwaanvraag (DBA) te gebruiken. Het Omgevingsloket, met de integratie van het milieuluik, is echter nog een stap verder.

 

Overgangsjaar

De DBA is pas sinds december 2016 in alle gemeenten mogelijk. De volgende stap, naar het Omgevingsloket, zal voor de gemeenten een hele opgave en soms een heuse cultuuromslag betekenen. Daarmee wordt 2017 voor de omgevingsvergunning een overgangsjaar met de nodige hobbels en kuilen. Maar als alles uiteindelijk in de plooi valt, zal een uniforme administratieve afhandeling ons normaal ten goede komen. Dit echter op voorwaarde dat architecten de nodige duidelijkheid krijgen. De beste manier om dat te bekomen is dat het indienen en de behandeling van de aanvragen bij alle vergunningverlenende overheden op een uniforme manier gebeurt.

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten). Steden, gemeenten of provincies die evenwel de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, kunnen bij de minister een uitzondering bekomen en pas op 1 juni 2017 van start gaan met de nieuwe procedure. De bestaande procedures blijven dan geldig en de aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten sowieso digitaal worden ingediend.

 

Meteen voor echt

Op 23 februari starten de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest met de omgevingsvergunning en het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Alle andere gemeenten in Vlaanderen, met uitzondering van de gemeenten Beersel en Diest die respectievelijk starten op 18 april 2017 en 2 mei 2017, beginnen op 1 juni met de omgevingsvergunning en het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. Ook zal het decreet handhaving omgevingsvergunning niet samen met de omgevingsvergunning in werking treden, maar wel op een nog onbepaalde latere datum.

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) reeds rond de tafel met de overheid, en formuleerde daarin de vraag de digitale dossiersamenstelling grondig te kunnen laten testen door architecten. Ook voor hen wordt dit immers een aanpassing waarop ze zich terdege willen voorbereiden. Daarom wordt voor de geïnteresseerden vanaf 23 februari 2017 een specifieke oefenomgeving opgezet die toelaat kennis te maken met de verschillende functionaliteiten en met de nieuwe aanpak. NAV vindt het jammer dat dit niet vroeger mogelijk was, en haalt ook aan dat het volgende maand voor architecten al meteen 'voor echt' is. NAV wil zijn architecten zo goed mogelijk voorbereiden op de transitie naar het Omgevingsloket, en vraagt daarom aan de Vlaamse Overheid om goed te communiceren, en voldoende tijd en mankracht te voorzien voor bijsturingen op basis van feedback vanop het terrein.

Een schema over waar en hoe u uw aanvraag moet indienen, vindt u hier.