Doorzoek volledige site
20 februari 2017

Wordt 2017 het jaar van de warmtepomp?

Het nieuwe Vlaamse premiestelsel voor renovaties, de verstrenging van de E-peilnormen voor nieuwbouw en de aankondiging van minister Tommelein dat bedrijven die restwarmte recupereren of warmte opwekken op basis van geothermie daarvoor in 2017 extra steun kunnen krijgen… voor warmtepompen belooft 2017 op het eerste gezicht een topjaar te worden.

“Terecht”, zo klink het bij ATTB, de Belgische sectorassociatie voor thermische technieken. “Warmtepompen vormen immers de meest efficiënte vorm van hernieuwbare energie. Precies om particulieren – bouwers en verbouwers – en bedrijven hierover op een concrete, niet-merkgebonden manier te informeren hebben wij vanuit de sector de website www.InfoWarmtePomp.be opgericht”

 

Meest efficiënte vorm van hernieuwbare energie

Warmtepompen zetten de natuurlijke warmte uit de grond, de lucht of het water om in warmte voor ruimteverwarming en andere verwarmingsprocessen, zoals de verwarming van sanitair warm water of vloerverwarming.

Voor bouwers en verbouwers vormen warmtepompen de meest efficiënte vorm van hernieuwbare energie om te genieten van meer comfort, en om het milieu én je portemonnee een dienst te bewijzen. Het rendement van een warmtepomp is immers hoog: tot 80% van de energie die ze levert, wordt gewonnen uit de omgeving en is dus gratis en C02-vrij.

 

Voor nieuwbouw én renovatie  

In nieuwbouw, waar de energie die een woning nodig heeft verplicht deels uit een hernieuwbaar energiesysteem dient te worden gehaald, worden warmtepompen sowieso al vaker toegepast. Door in een nieuwbouwwoning een warmtepomp met seizoensprestatiefactor van minstens 4 in te zetten, combineer je immers meteen al de voorwaarde van hernieuwbare energie met het comfort van centrale verwarming en haal je erg makkelijk de E-peilnormen voor nieuwbouw, die naar 2020 toe verstrengd zullen worden van maximaal E50 naar maximaal E30 (BEN-norm).

Maar ook in renovatie lijkt het aangepast premiestelstel 2017 de verkoop van warmtepompinstallaties in de hand te werken. Sinds dit jaar krijg je immers een premie van 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1.500 euro voor een lucht/water-warmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht/water-warmtepomp en 300 euro voor een lucht/lucht-warmtepomp), telkens maximum 40% van het factuurbedrag. De premie kan worden verdubbeld als de warmtepomp een elektrische verwarming vervangt of wordt geplaatst in een gebied waar er geen aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

 

Totaalrenovatiebonus

Daarnaast maakt het plaatsen van een warmtepomp ook deel uit van de 7 maatregelen waarvan je er binnen de vijf jaar drie of meer kan combineren om aanspraak te kunnen maken op de nieuwe totaalrenovatiebonus. En binnenkort ga je via je netwerkbeheerder (Eandis of Infrax) ook een beroep kunnen doen op gratis begeleiding door een BENOvatiecoach, als je samen met 9 andere gezinnen uit je stad of gemeente, collectief een warmtepomp laat plaatsen.

Ook voor bedrijven zijn warmtepompen breed inzetbaar. In de industrie, de land- en tuinbouw, de handel, de horeca, in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, sportinfrastructuren, kantoren, etc. komt er doorgaans enorm veel restwarmte vrij. Deze warmte kan – in plaats van ze verloren te laten gaan – via een warmtepompinstallatie nuttig worden ingezet voor ruimteverwarming, voor de verwarming van water of voor andere sectorspecifieke toepassingen. Toch wordt in deze niet-residentiële sectoren nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die warmtepompen bieden.

 

Informatieve website

Precies daarom ook dat Vlaamse bedrijven die een warmtepomp plaatsen in aanmerking komen voor de Ecologiepremie en dat dat Bart Tommelein, Vlaams minister van Energie, in januari een nieuwe oproep voor projecten rond groene warmteproductie deed. De Vlaamse regering heeft daarvoor een budget van ruim 12 miljoen euro vrijgemaakt. Bedrijven die een groot project van restwarmtebenutting indienen – en daarbij bijvoorbeeld een warmtepomp inzetten om de restwarmte naar een hogere temperatuur te brengen – kunnen hiervoor vanaf 1 februari tot 15 maart steun aanvragen via www.energiesparen.be/call-groene-warmte.

Er werd ook een informatieve website opgericht over warmtepompen: www.InfoWarmtePomp.be. Deze website bevat ook een niet-residentieel luik waarin de expertise van Belgische producenten en verdelers van warmtepompen gebundeld werd om aan te tonen hoe dankzij warmtepompen restwarmte die anders verloren gaat, geothermische warmte uit bodem en water of luchtwarmte ook in die sectoren nuttig ingezet kan worden en hoe een enorme besparing kan worden gerealiseerd op het energieverbruik.

GERELATEERDE DOSSIERS