Doorzoek volledige site
27 februari 2017

Oproep voor curator AUDITORIUM 17/18

Illustratie | Stad en Architectuur

Stad en Architectuur vzw nodigt curatoren uit zich kandidaat te stellen om de lezingenreeks AUDITORIUM 17/18 te organiseren. Een nieuwe editie van AUDITORIUM loopt van oktober 2017 tot mei 2018 in Kunstencentrum STUK. Kandidaat curatoren kunnen zich aanmelden met een programmavoorstel van de lezingenreeks rond het thema van ‘architectuur als labo'.

Stad en Architectuur organiseert de lezingenreeks AUDITORIUM sinds 2001 in samenwerking met kunstencentrum STUK en het departement architectuur van de KU Leuven. De reeks brengt een verscheidenheid aan ervaring en expertise bij elkaar die kaderen binnen een gemeenschappelijk thema. Internatio­nale architectenbureaus vestigen de aandacht op nieuwe tendensen en ontwikkelingen op het vlak van architectuur, stedenbouw en design. De reeks bestaat uit een mix van gerenommeerde ontwerpers en ook minder bekend architectuurtalent aan het begin van een internationale doorbraak.

 

Thema ‘architectuur als labo’

Een volgende editie zal de reeks binnen het thema ‘architectuur als labo’ kaderen. De architecturale ruimte is vaak de avant-garde plek geweest waar maatschappelijke tendensen werden onderzocht en gerealiseerd, vooruitlopend op maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Architectuur als labo’ wil laten kijken naar een architectuur die pertinente kritische vragen stelt en niet enkel functionele behoeften van de dag vervult. We zijn op zoek naar het experiment in het architecturale denken, het experiment als uitdaging, als motor, als resultaat.

Het thema ‘architectuur als labo’ is slechts een trigger voor de curator om met deze begrippen aan de slag te gaan en ze te vertalen in een relevante, coherente sprekerslijst. De lezingen tonen werk dat op de grens balanceert van architectuur. Net zoals in laboratoriumomstandigheden op zoek wordt gegaan naar het onverwachte, ongekende, willen we in deze lezingenreeks zoeken naar vormen van architectuur die afwijken van een voorgedefinieerd pad. Architectuur die springt, zoals Yves Klein’s 'Saut dans le vide'.

'Architectuur als labo' geeft de lezingenreeks samenhang in een internationale context, maar dient voldoende ruimte te laten voor variatie. Gastsprekers tonen niet alleen experimenteel ontwerp, maar ook tastbare resultaten in de vorm van concreet gerealiseerde projecten.

 

Welke rol heeft de curator?
De curator ontwikkelt en organiseert de lezingenreeks van in totaal 6 lezingen in STUK in samenspraak met Stad en Architectuur. De opdracht behelst het verfijnen van een short list van potentiële sprekers, het vastleggen van de lezingen met de sprekers, het schrijven van promotionele teksten, het regelen van praktische afspraken, het onthaal van sprekers en het verzorgen van introducties en nabesprekingen.

U kan zich kandidaat stellen met een programmavoorstel tot maandag 27 maart 2017.

Meer informatie over de opdracht en de indiening lees je hier.