Doorzoek volledige site
28 februari 2017

Brede School krijgt dorpse uitstraling

Brede School krijgt dorpse uitstraling Illustratie | BASE Photography – Helmond
Brede School krijgt dorpse uitstraling Illustratie | BASE Photography – Helmond
Brede School krijgt dorpse uitstraling Illustratie | BASE Photography – Helmond
Brede School krijgt dorpse uitstraling Illustratie | BASE Photography – Helmond

In het Nederlandse dorp Aarle-Rixtel heeft architecten |en|en een Brede School opgetrokken. Twee basisscholen, een kinderopvang en een peuterspeelzaal kregen een plek in het nieuwe gebouw.

“Een school is een bijzonder gebouw in een dorp omdat veel mensen hier een belangrijk deel van hun leven doorbrengen. Dit betekent dat je als architect kinderen iets mee kunt geven dat ze de rest van hun leven onthouden, want iedereen kan zich nog zijn of haar oude schoolgebouw herinneren. "Het gebouw wordt een avontuur" was dan ook het uitgangspunt voor het ontwerp”, klinkt het bij architecten |en|en.
 

Typisch Brabantse afwerking

Het nieuwe schoolgebouw ligt in het centrum van het Brabantse dorp Aarle-Rixtel. Aanwezige kwaliteiten zoals de vele bomen en het gebruik door de buurt van schoolplein en speeltoestellen is uitgangspunt geweest bij het plan. Naast uitdagende vormen is gekozen voor materialen die niet meteen voor de hand liggen.

Vaak ruw, soms glad, meestal onafgewerkt en zichtbaar bevestigd, levert het een geheel op dat mensen niet onbewogen laat. Zo zijn bijvoorbeeld het metselwerk van de bestaande gymzaal en de nieuwbouw op dezelfde manier afgewerkt, namelijk met slempwerk. Door het toepassen van deze ambachtelijke, typisch Brabantse afwerking is een samenhangend geheel ontstaan met een uitstraling alsof het er al jaren staat.


Dorpse uitstraling

Een brede school kent verschillende gebruikers. “Samen onder een groot dak” was het uitgangspunt voor de opzet van het geheel. Er is gekozen voor een fijnschalig gebouw met een dorpse uitstraling, waar binnen de samenhang van het totale gebouw iedere gebruiker zichzelf kan profileren.

Het gezamenlijk hart in het gebouw wordt gevormd door het speellokaal en de BSO thema-lokalen die op deze manier voor alle partners gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarrond zijn de aula’s van de diverse partners gelegen. Aan deze grote ruimtes zijn vervolgens de groepsruimtes gepositioneerd. De onderlinge schakeling van deze ruimtes bepaalt de eigen identiteit maar door de modulaire opzet is uitwisselbaarheid in de toekomst gegarandeerd en kunnen groei en krimp worden opgevangen. De toepassing van verschillende hellingshoeken in de schuine daken resulteert in een maximum aan ruimtelijkheid en variatie.

Een bovenplein doet dienst als buitenruimte voor de BSO, waardoor de kinderen na schooltijd ook echt in een andere omgeving komen dan overdag.

 

GERELATEERDE DOSSIERS