Doorzoek volledige site
14 februari 2017 | SOPHIE DE CLERCQ

Tip 8: wat met religieuze architectuur- en interieurelementen bij herbestemming kerken?

Illustratie | Klaararchitectuur

Paul Vermeulen (De Smet – Vermeulen Architecten) en Paul Viérin (noAarchitecten) hebben 12 aanbevelingen om de herbestemming van kerken aan te pakken.

Een kerkplattegrond is religieus geconnoteerd. De oriëntatie, de focus op het altaar en de belangrijke positie hangen natuurlijk nauw samen met het liturgisch gebruik. Bij een niet-religieus hergebruik moet men correct omgaan met hun (historische) betekenis.

Zeker bij een gedeeltelijke herbestemming, waar zowel religieuze als profane gemeenschappen de ruimte delen, moet dit erfgoed doordacht worden gehanteerd, met inleving in ieders gevoeligheid.

Eenzelfde spanning hangt rond inrichtingselementen zoals glasramen, preek- of biechtstoelen, beelden en parafernalia. Met hun religieuze betekenis kan artistieke waarde, erfgoedwaarde of gemeenschapswaarde vervlochten zijn. De kunsthistorische waarde van een religieus schilderij kan het toch aanvaardbaar maken in een profane ruimte, de overweging dat een lokale gemeenschap de glasramen betaald heeft kan zwaarder wegen dan een esthetisch oordeel. Nuance en inleving zijn de enig bruikbare leidraad.

Klik hier voor meer tips bij de herbestemming van kerken.