Doorzoek volledige site
14 februari 2017 | SOPHIE DE CLERCQ

Tip 9: toegang tot kerk is belangrijk voor relatie met publieke ruimte

Illustratie | Klaararchitectuur

Paul Vermeulen (De Smet – Vermeulen Architecten) en Paul Viérin (noAarchitecten) hebben 12 aanbevelingen om de herbestemming van kerken aan te pakken.

Als publiek gebouw grenst de kerk aan de publieke ruimte en bepaalt ze mee het gebruik ervan. De meest elementaire relatie die de kerkruimte aangaat met de publieke ruimte, verloopt via de toegang(en).

De plaats van de toegang is dan ook primordiaal voor het ontwerp. Voor liturgisch gebruik wordt doorgaans een axiale toegang gewenst. Dat is bij herbestemming herzienbaar. Zo kan een laterale toegang het contact met buiten intensifiëren, en de relatie met de publieke ruimte volledig herdefiniëren.

Klik hier voor meer tips bij de herbestemming van kerken.