Doorzoek volledige site
14 februari 2017 | SOPHIE DE CLERCQ

Tip 11: gebouwen rondom geven richting aan herbestemming

Illustratie | Klaararchitectuur

Paul Vermeulen (De Smet – Vermeulen Architecten) en Paul Viérin (noAarchitecten) hebben 12 aanbevelingen om de herbestemming van kerken aan te pakken.

Als de kerk in een centrum ligt, zijn er vaak nog andere publieke voorzieningen vlakbij: een school, een parochiezaal, een pastorie, een klooster... Soms kan de herbestemming van de kerk gestuurd worden door deze naburige gebouwen, of door de noden van hun gebruikers. Bijvoorbeeld: als naast de kerk een school of een woonzorgcentrum ligt dat met plaatsgebrek kampt, kan het kerkgebouw soelaas bieden. Of een gebrekkige parochiezaal naast de kerk kan plaats maken voor woningbouw, terwijl de kerk een grotere en beter uitgeruste zaal herbergt. Of de pastorietuin wordt het ontbrekende park, waarrond zich de vernieuwing ontwikkelt. Zo ontstaat binnen een gegeven dorpsstructuur een nieuwe, robuuste kern.

Klik hier voor meer tips bij de herbestemming van kerken.