Doorzoek volledige site
17 maart 2017 | SOPHIE DE CLERCQ

Meer dan 2500 nieuwe houtbouwwoningen in 2016

Illustratie | Hout Info Bois
Meer dan 2500 nieuwe houtbouwwoningen in 2016 Illustratie | Hout Info Bois

Sinds 2011 voert Hout Info Bois tweejaarlijks een onderzoek uit naar evoluties in de houtbouwsector. Daarvoor gebruiken ze telkens dezelfde vragenlijst om de resultaten te kunnen vergelijken. De resultaten zijn verkregen op  basis van een exhaustief onderzoek. Dit zijn de belangrijkste cijfers van 2015-2016.

In 2016 werden meer dan 2500 woningen in hout gebouwd. Daarvan werden er meer woningen gebouwd door Vlaamse bedrijven dan door Waalse bedrijven. Het gemiddeld aantal houtbouwwoningen per bedrijf in Vlaanderen bedroeg bijna het dubbele van het gemiddelde bij de Waalse bedrijven.

 

Meer specialisatie

De verschillen tussen verschillende houtbouwbedrijven zijn groot. De meeste bedrijven plaatsen een klein aantal houtbouwwoningen per jaar; een klein aantal bedrijven realiseert een grote hoeveelheid houtbouwwoningen. 55% van de bedrijven plaatst minder dan 10 woningen in hout per jaar. Toch stijgt dat aantal: dit wijst erop dat de houtbouwbedrijven zich steeds meer in houtbouw gaan specialiseren.

De bedrijven werden ook bevraagd over het aantal niet-residentiële en de totale oppervlakte aan houtwanden die hierin verwerkt wordt. De totale oppervlakte aan houtbouwwanden voor 2016 komt overeen met de oppervlakte van 16 voetbalvelden of 695 tennisterreinen. Het volledige verslag kan u lezen op de website van Hout Info Bois.

GERELATEERDE DOSSIERS