Doorzoek volledige site
03 april 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

BIM start op je eigen kantoor

BIM heeft heel wat voordelen, zowel voor grotere bureaus als voor de alleen werkende architect. De eerste stap is bepalen wat je ermee wil bereiken en een daarbij passend softwarepakket kiezen. Belangrijke kanttekening: samenwerking via Open BIM is belangrijker dan de keuze van de software. Kubus geeft tekst en uitleg.

BIM wordt door sommigen nog steeds gezien als iets dat enkel is weggelegd voor grote bureaus. “Het klopt inderdaad dat de grotere bedrijven hier het meest mee bezig zijn”, zegt Laura Vanderhoven van KUBUS. “Ze zijn de voortrekkers omdat ze meer op zoek gaan naar middelen om hun bureau rendabel te maken. Zo komen ze automatisch bij BIM terecht. Het zijn overigens niet enkel architecten die er baat bij hebben. Ook aannemers en ingenieurs ontdekken in BIM meer rendabiliteit.”

 

Kleinere bedrijven gebruiken BIM anders

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat BIM niet voor kleinere bureaus is. “Zij ontdekken BIM doorgaans in verschillende fases”, zegt Laura Vanderhoven. “Ze verkennen eerste de mogelijkheden van 3D-modellen ontwerpen. Dat is voor hen meestal al een flinke stap voorwaarts tegenover de workflow van 2D-tekeningen die ze tot dan toe maakten. Ze zetten BIM ook op een andere manier in dan de grotere bureaus. Bij hen ligt de focus meer op het optimaliseren van het interne proces. Zo kan een model veel informatie bevatten die het werk aanzienlijk verlicht doorheen het volledige bouwproces en is de 2D informatie veel betrouwbaarder. Het communiceren met andere partners is bij hen vaak moeilijker omdat niet alle kleine partijen met BIM-software werken.”

 

Alle partijen varen wel bij BIM, ook de architect

BIM is ontegensprekelijk een interessant hulpmiddel voor aannemers, denk maar aan de calculatie. “Inderdaad. Het is echter fout om te denken dat de meerwaarde voor de architect beperkt is”, zegt Laura Vanderhoven. “De architect is in België verantwoordelijk voor het project. Het samenbrengen van de verschillende modellen is dus voor hem zeer interessant om op voorhand eventuele fouten op te sporen. Als een project goed in elkaar zit, kan een architect zelf ook veel informatie uit het model halen. Daarnaast zorgt een goed BIM-model voor een kostenefficiënt werkproces, een beter inzicht in het model, een betere communicatie met de bouwheer, veel minder onverwachte problemen op de werf, veel snellere aanpassingen, enzovoort.”

 

Software, de basis

De software staat centraal in het BIM-verhaal. “Het is daarom dat je bij de keuze rekening houdt met enkele voorwaarden”, zegt Laura Vanderhoven. “Uiteraard moet de software aansluiten bij de noden van het bureau. Er moet ook 3D-parametrische informatie ingevoerd kunnen worden en een goede import en export van IFC moet mogelijk zijn.” Dit laatste punt is belangrijk voor het samenwerken in Open BIM. “Het is inderdaad zo dat het opleggen van een bepaalde software een beetje achterhaald is. Open BIM gaat over samenwerken met IFC, niet over samenwerken binnen een bepaald softwarepakket.”

 

Grote ontwerpbureaus denken Open BIM

Grote bureaus hebben alle baat bij software die goed is ingesteld op Open BIM. “ARCHICAD is hier een goed voorbeeld van”, zegt Laura Vanderhoven. “Het biedt de mogelijkheid om aan de hand van een IFC-setup menu de informatie gericht te filteren die moet geëxporteerd worden naar IFC. Met IFC-translators kan een volledig eigen standaard gemaakt worden van de werkmethodiek van het bureau. In een pakket als Solibri kunnen de verschillende IFC-modellen nagekeken (gevalideerd) en gefilterd worden. Bij grote projecten biedt Solibri een duidelijke meerwaarde door de automatisatie hiervan.”

“Wanneer het aantal partijen, en dus ook het aantal mogelijke fouten (issues), oploopt, is het overzicht soms moeilijk te behouden. Hier biedt BIMcollab een overzichtelijke oplossing. Door de BCF Managers kan BIMcollab communiceren met de verschillende BIM-softwarepakketten. Via een webplatform kunnen alle partijen op elk moment via BIMcollab alle mogelijke fouten in een project beheren.”

 

KIeine bureaus ontdekken 3D

Open BIM is in kleine bureaus in eerste instantie iets minder belangrijk. “Zij gaan al heel veel hebben aan een sterk 3D-pakket”, weet Laura Vanderhoven. “Ook hier biedt ARCHICAD een goede en complete oplossing. Het gebruiksgemak zorgt ervoor dat je niet dagelijks hoeft te tekenen om het goed te kunnen gebruiken. Daarenboven kan je vanuit ARCHICAD goed doorgroeien naar Open BIM. En als de stap naar ARCHICAD toch nog te groot lijkt, kan je starten met ARCHICAD STAR(T) Edition, een instapversie.”