Doorzoek volledige site
06 april 2017

Nieuwe Gentse wijk krijgt verwarming die draait op afval

Aan de Oude Dokken in Gent zal tegen 2019 een nieuwe wijk met 400 woningen, school en sporthal voor een derde warm water krijgen op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen.

 

Zawent

De technologie daarvoor, Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning), bestaat eigenlijk uit een innovatieve combinatie van verschillende bestaande technologieën, legt Peter De Smet (Cleanenergyinvest) uit. Afvalwater uit vacuümtoiletten wordt samen met vermalen keukenafval gescheiden opgehaald en in een vergister omgezet in biogas. Het restproduct (struviet) zal als trage meststofkorrels dienen voor stadsparken en stadslandbouwprojecten.

Van het grijs afvalwater, ongeveer 30.000 kubieke meter water, zal ter plaatse warmte gerecupereerd worden. Dat water wordt dan gezuiverd en zal door het naburig zeepbedrijf Christeyns hergebruikt worden. Van dat bedrijf zal overigens (laagwaardige) restwarmte naar de woonwijk terugkeren. Dat alles komt overeen met de resterende tweederde warmtevraag van de wijk.

 

Voor het eerst grootschalig

Het vier miljoen euro kostende Zawent-systeem wordt geëxploiteerd door de duurzaamheidscoöperatieve DuCoop. Bewoners krijgen garanties op marktconforme prijzen en inspraak. De techniek werd op kleinere schaal al toegepast in Nederland, maar wordt nu voor het eerst grootschalig en met verschillende partijen toegepast in Gent. Het systeem zal ook uitgebreid worden met de productie (of investering) in 100 procent groene energie. DuCoop wil zoveel mogelijk ter plaatse opwekken en opslaan via batterijtechnologie. 

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. In tussentijd moet de CO2-uitstoot tegen 2019 met 20 procent dalen, tegen 2030 moet dat 40 procent zijn. "Om dat te bereiken moeten we een serieuze tand bijsteken", zegt Klimaatschepen Tine Heyse (Groen). "Het is duidelijk dat business as usual niet zal volstaan." Om de klimaattransitie te versnellen, brengt de stad inspirerende voorbeelden op 20 april samen op het event Gent Klimaatstad.