Doorzoek volledige site
07 april 2017

De PEFC-gids: een handig instrument voor duurzaam aankopen

Illustratie | PEFC

PEFC Belgium, de vzw die instaat voor de promotie van het PEFC‐label in ons land, heeft zopas de 4e editie van de Gids van PEFC gecertificeerde bedrijven gepubliceerd. Deze gids bevat de gegevens van alle Belgische bedrijven die producten kunnen fabriceren en verkopen met het PEFC‐label.

De catalogus is een nuttig instrument voor lokale overheden, bedrijven en de particuliere consumenten die duurzaam willen aankopen. Wanneer hout, papier of afgeleiden afkomstig zijn uit duurzaam bosbeheer (evenwicht tussen ecologische, economische en sociale aspecten van het bos), hebt u de garantie dat illegale houtkap niet aan de orde is en dat er een toekomst voor onze bossen wordt verzekerd. De enige manier om er zeker van te zijn dat de producten afkomstig zijn uit een PEFC‐gecertificeerd bos, is een beroep te doen op een PEFC‐gecertificeerd bedrijf. Om de consumenten te helpen deze bedrijven in een handomdraai te vinden, heeft PEFC Belgium ze opgelijst in een handige gids.

 

Tweetalige gids

In de Gids van PEFC‐gecertificeerde bedrijven werden alle gegevens opgenomen van de meer dan 470 Belgische bedrijven die over een PEFC ‐ Chain of Custody ‐ certificaat beschikken en hiervoor ook jaarlijks gecontroleerd worden door onafhankelijke certificatie‐instellingen. Deze tweetalige gids werd gedrukt op 6000 exemplaren en verstuurd naar alle Belgische lokale overheden, gecertificeerde bedrijven en boseigenaars en naar tal van architectenbureaus. Ze wordt ook verdeeld op beurzen. Een papieren exemplaar kan gratis aangevraagd worden via info@pefc.be en een digitale versie is beschikbaar op de website www.pefc.be.

 

Het PEFC‐label

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is het grootste boscertificatiesysteem ter wereld met meer dan 300 miljoen gecertificeerde oppervlakte wereldwijd, waarvan 300.000 hectare in België. Producten met het PEFC‐logo garanderen de herkomst uit verantwoord beheerde bossen. Concreet betekent dit een bosbeheer dat tegelijk economisch leefbaar, milieuvriendelijk en sociaal gunstig is. In de praktijk gaat het onder andere om het respecteren van de rechten van de lokale bevolking, het rekening houden met fauna en flora en het economisch rendabel maken van het bos. Bedrijven die PEFC‐producten willen verwerken en/of verhandelen, dienen in het bezit te zijn van een certificaat: het zogenaamde Chain of Custody‐certificaat. Een onafhankelijke auditinstelling ziet strikt toe op de naleving van de PEFC‐criteria in de bedrijven en reikt het certificaat uit voor een periode van 5 jaar mits jaarlijkse controle. Wereldwijd beschikken 18.800 bedrijven over een PEFC‐certificaat. In België gaat het om 470 bedrijven.

GERELATEERDE DOSSIERS