Doorzoek volledige site
03 mei 2017 | JEROEN SCHREURS

‘Sustainable Development Goals’ veranderen het hele bouwproces

Peter Garré van BOPRO modereerde de studiedag.
De studiedag Duurzaam Vastgoed België 2017 draaide rond één groot thema: de Sustainable Development Goals.
Tine Heyse van stad Gent
Peter Garré van BOPRO modereerde de studiedag.

De studiedag Duurzaam Vastgoed België 2017 van Spryg draaide rond één groot thema: de Sustainable Development Goals. Hoe beïnvloeden deze wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen de bouw- en ontwerpsector? Enkele experts geven hun mening.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, die heel wat kritiek te slikken kregen. Ze waren enkel gericht op overheden en de publieke sector, en door het gebrek aan middelen en de afwezigheid van de private sector bleef het resultaat mager.

De SDG’s moeten daar verandering in brengen. De 17 doelen zijn wereldwijd vastgelegd door de Verenigde Naties en vallen onder vijf strategische polen: partnerships, people, planet, prosperity en peace. Ze moeten vooral fundamentele denkpatronen veranderen, stipte Stefaan Martel, director bij Bopro, aan. “Een bedrijf als Shell doet aan een ecomarathon mee. De World Coal Association investeert enorm veel in gemeenschapswerking en de bouw van steden. Goede acties natuurlijk, maar ze dienen om de negatieve impact van de organisatie te verkleinen, eerder dan een authentieke positieve impact te creëren. Dat is niet voldoende.”

 

Blue Gate op Petroleum-Zuid

Het komt er volgens Martel op aan om je hele bedrijfsstrategie te aligneren op de SDG’s, onder andere door het heroriënteren van financiële stromen, productieprocessen aan te passen en alle stakeholders samen op één lijn te krijgen. “De grootste retailer van Europa stoot consequent al haar shoppingcentra af die niet vlakbij een trein- of metrostation liggen. BASF, dat nu nog veel fossiele brandstoffen chemisch verwerkt, wil de SDG’s doorgedreven implementeren. Er verschuift dus iets wel iets.” Bopro is zelf bezig met de ontwikkeling van de Blue Gate-site op het oude Petroleum-Zuid in Hoboken, waar het een zwaar vervuilde grond – de eerste site waar petroleum aan land kwam in Europa – transformeert tot een site voor watergebonden logistiek en duurzame scheikunde. Daar wordt ingezet op duurzame energie, gezondheid en welzijn, industrie, innovatie en infrastructuur, en haalt zo een aantal van de SDG’s.

 

Sociaal rechtvaardig klimaatbeleid

Ook de stad Gent zet sterk in op de SDG’s. Het is zelfs officiële ambassadeur van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Tine Heyse, schepen van milieu, klimaat, energie en Noord-Zuid, overliep de inspanningen die de Arteveldestad maakt om ze te realiseren. “Gent wil een koploper zijn op het vlak van duurzaamheid en klimaatneutraliteit en op termijn energie-onafhankelijk zijn. Dat alles met een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Duurzame energie is niet voor de happy few. Wij gaan daar erg ver in, bijvoorbeeld door mensen echt bij het handje te nemen en voor hen offertes voor dakrenovatie op te vragen.”

 

Klimaatrobuust

Voorbeelden van die visie zijn binnenkort over heel Gent te zien. Zo zal de nieuwe stadsbuurt aan de Oude Dokken grenzen verleggen op het vlak van hergebruik met ZAWENT (Zero Afvalwater, Energie- en Nutrienten Terugwinning). Afvalstromen worden korte kringlopen die energie opleveren, bijvoorbeeld door zwart afvalwater en keukenafval te verwerken tot biogas en struviet voor groenbemesting. Het Bijgaardehof in Sint-Amandsberg is het grootste cohousingproject van het land. De stad Gent ondersteunde er de studies die aangaven wat de beste maatregelen waren voor milieu, energiebesparing en dergelijke. Wanneer de stad een plein of straat aanlegt, wordt die vanaf nu ook klimaatrobuust. “We leren uit studies dat Gent een echt hitte-eiland is. Het is er gemiddeld 3 °C warmer dan buiten de stad, in hete periodes kan dat zelfs 8 °C zijn. Daar hebben we maatregelen voor genomen in ons klimaatadaptatieplan, zoals meer groen-blauwe assen, minder verharding, meer water vasthouden en laten infiltreren en meer schaduwrijke plekken creëren.

 

Neuzen in dezelfde richting

Iemand uit het publiek vroeg zich af of de continuïteit van zulke processen bewaard blijft, over verschillende administraties heen. In Nederlands en Scandinavië staan administraties veel sterker tegenover veranderende politieke wind. Heyse beaamt dat dat een moeilijk punt is, maar ziet het ook anders: “Wij botsen vaak tegen administraties op die niet meewillen met deze moderne ideeën. Dan is het maar goed dat wij als stad het voortouw kunnen nemen. Maar als stad alleen redden we het niet, alle bestuursniveaus moeten meewerken aan een duurzame toekomst. Al die neuzen in dezelfde richting hebben, dàt is het grote voordeel in die andere landen.”

Op de studiedag kwam nog andere sprekers aan bod. Evert De Baere van Stramien stelde zijn visie op duurzaam vastgoed voor. Thierry Lauwers, advocaat/eigenaar bij Lauwers & Seutin, sprak over de fiscale aspecten en subsidies van de SDG’s, Dirk Boydens, CEO van Boydens Engineering had het over energie-efficiëntie als duurzaamheidsdoel en Boudewijn Ruitenburg van OVG Real Estate besprak enkele buitenlandse voorbeelden.