Doorzoek volledige site
03 mei 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Nieuw distributiecentrum Van Marcke is toonbeeld van duurzaamheid

Van Marcke, de Belgische marktleider in de distributie van sanitair en verwarming, centraliseert zijn logistieke diensten in een hyperduurzaam distributiecentrum in de transportzone LAR-zuid Kortrijk. Met deze investering van 70 miljoen euro gaat de familiale groep voluit voor excellentie in service. Het gebouw van 90.000 m² werd ontworpen door AAVO Architects.

Om hun klanten meer continuïteit en zekerheid te bieden, investeert Van Marcke in logistieke efficiëntie. Op een terrein van 17 hectare in de transport- en logistiekzone LAR-zuid in Kortrijk verrijst tegen maart 2018 het distributiecentrum EDC (Excellent Distribution tot Customers).

“Het EDC komt in de plaats van het huidig distributiecentrum in Kortrijk en stelt ons in staat om zowel onze dienstverlening als ons maatschappelijk engagement te perfectioneren”, zegt Caroline Van Marcke, CEO van Van Marcke. “De wereld is economisch, geopolitiek en ecologisch in verandering. In die context zorgen wij voor levenskwaliteit. Enerzijds blijven we ambitieus in de ontwikkeling van producten en diensten, en mikken we op groei in nieuwe markten en productsegmenten. Anderzijds dragen we zorg voor het milieu en voor onze medewerkers, in lijn met het engagement dat we samen met meer dan 100 ‘Captains of Society’ zijn aangegaan in het kader van het klimaatverdrag van Parijs.”

 

Showcase van duurzaame technieken

Het nieuwe distributiecentrum, de grootste investering ooit voor Van Marcke, is een showcase van duurzame technieken. De site is water- en CO2-neutraal, en de logistieke diensten zorgen voor minder verpakkingsafval en een beperking van de vrachtwagenkilometers. Enkele innovatieve technieken die toegepast worden:

  • Geothermische verwarming: met 512 boringen wordt warmte en koude uit de ondergrond onttrokken, goed voor een piekvermogen van 1 megawatt.
  • Adiabatische koeling: dit duurzaam koelproces op basis van (regen)water in plaats van schadelijk freongas houdt een deel van de kantoorgebouwen aangenaam op temperatuur.
  • Groene stroom: het dak bevat voor 16.000 m² aan zonnepanelen, goed voor een capaciteit van 2 megawattpiek voor de automatische magazijnen, de verlichting, de warmtepompen en het laden van rollend materieel.
  • Brandstofcellen: groene stroom wordt tijdelijk gestockeerd met behulp van Solenco Powerbox-brandstofcellen.
  • On-site waterzuivering: Van Marcke zal zwart water filteren met behulp van IBA installaties en het vervuilde water van de parkings zuiveren van brandstof om zo grijs water te genereren. Het gefilterd water zal samen met het regenwater worden opgeslagen in waterbekkens met een capaciteit van een half miljoen liter en met behulp van innovatieve pompen geregenereerd worden tot drinkwater.

 

BIM

Alle technieken van het Van Marcke gebouw, een vijftiental lagen, zullen schematisch weergegeven worden in een ‘Building Information Modeling’ (BIM) om zo het verbruik en onderhoud van het gebouw optimaal te kunnen opvolgen en indien nodig bijsturen.

“Als bedrijven bij nieuwbouw voluit kiezen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Naast burgers en overheden, hebben we ook de steun van de bedrijfswereld nodig om onze energie- en klimaatdoelstellingen te behalen. Bij grote totaalprojecten als dit, zijn er alleen maar winnaars: het bedrijf, de werknemers, én – niet te vergeten – ons klimaat”, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

 

BREEAM-certificatie

Het bedrijf streeft met de bouw van haar nieuwe distributiecentrum naar een BREEAM certificaat. Dit is een streng duurzaamheidslabel en ratingsysteem dat staat voor duurzaamheid in de ruimste zin van het woord, van een duurzaam gebouwconcept tot het gebruik van duurzame technieken en materialen, met aandacht voor alle stakeholders. Het mag volgens Caroline Van Marcke dan ook niet verbazen dat het project als voorbeeld werd opgepikt door de Vlaamse Klimaattop. “We onthullen de meest innovatieve technieken in avant-première en tonen overtuigend aan dat het mogelijk is om onze groeiambities te verenigen met zorgzaamheid voor het milieu en voor onze medewerkers. Met de bouw van dit nieuwe distributiecentrum versterken we onze band met de regio en garanderen we blijvende werkzekerheid voor onze mensen. En dat allemaal zonder het milieu extra te belasten.”