Doorzoek volledige site
04 mei 2017 | JEROEN SCHREURS

Nieuwe filternorm moet binnenluchtkwaliteit verbeteren

Het menselijk lichaam filtert grote stofdeeltjes van natuurlijke oorsprong, maar kleinere deeltjes kunnen de longblaasjes verstoppen en in onze bloedbaan terecht komen.

De nieuwe norm voor luchtfilters – ISO 16890 – werd eind december goedgekeurd en gepubliceerd. Deze norm vervangt de huidige EN779:2012, geldig in Europa, en de ASHRAE 52.2, van kracht in Amerika. Beide normen bestaan tijdelijk naast elkaar, men verwacht voor Europa een definitieve overgang in de loop van 2018. De nieuwe norm verandert de indeling van luchtfilters en zal, mede door de 49 classificaties, nog meer een onderscheid maken tussen de filters onderling en het rendement dat ze hebben op de kleine en gevaarlijke stofdeeltjes van 1 micron en kleiner.

We letten enorm op ons eet- en drinkgedrag, maar amper op de kwaliteit van de lucht. Nochtans ademen we zo’n 15 kilogram per dag in. Het menselijk lichaam filtert dankzij de neus- en andere slijmvliezen al wel grote stofdeeltjes van natuurlijke oorsprong (> 10 micron), maar kleinere deeltjes afkomstig van menselijke activiteit (< 1 micron) kunnen de longblaasjes verstoppen (verminderde longfunctie) en in onze bloedbaan en zo in het hele lichaam terecht komen. In het ergste geval dragen ze bij tot dodelijke ziekten zoals hart – en vaatziekten en longkanker. Fijn stof, een cocktail van stofdeeltjes en gassen, is twee jaar geleden officieel als kankerverwekkend erkend.

 

PM1, PM2,5, PM10 en coarse (grof)

De richtlijnen voor de filters worden daarom steeds strenger, mede door de onderzoeken gevoerd door de WHO en de daaraan gekoppelde conclusies. De nieuwe ISO-norm deelt de filters in aan de hand van 4 klassen: PM1, PM2,5, PM10 en grof. PM staat voor ‘Particulate Matter’, het getal staat voor de grootte van de deeltjes in micron (0,001 millimeter)  die een diameter hebben die kleiner of gelijk is aan dat getal. “Een eerste vereiste voor de PM-klassen, is dat het initieel rendement van een filter ten minste 50% is op een range van deeltjes van vanaf 0,3 micron tot 1/2,5 of 10 micron.  Een tweede vereiste voor de PM1 en PM2,5 klasse is een minimum rendement van 50% in ontladen toestand, het absoluut gegarandeerde minimum in de praktijk. Wanneer een filter voor een bepaalde PM-range voldoet aan beide voorwaarden, zal het gemiddelde van beide rendementen zijn klasse bepalen. Het rendement wordt weergegeven als een gemiddelde in stappen van 5% en steeds naar onder afgerond,” legt Erwin Devriendt, senior sales engineer bij Camfil, de filterspecialist uit Zaventem, uit. Een filter die in de range van 0,3 tot 10 micron (PM10) geen minimaal rendement haalt van 50% wordt ingedeeld bij de grof filters volgens een gravimetrisch rendement in stappen van 5%.

Het vastleggen van een minimum rendement in ontladen toestand verzekert de eindgebruiker een bepaalde luchtkwaliteit, ongeacht de aard van het gebruikte medium: glasvezel of synthetisch. Wie niet de vereiste 50% haalt wordt niet ingedeeld in de overeenkomstige klasse.

 

Zwakkere producten verdwijnen

De nieuwe richtlijn biedt de filtersector een aantal voordelen. Fabrikanten en gebruikers krijgen een wereldwijde norm die vergelijken makkelijker maakt en verwarring vermijdt. De norm is strenger geworden, wat fabrikanten aanspoort om kwalitatievere producten op de markt te brengen.

De nieuwe testen – met een fijnere teststof – leunen ook dichter aan bij de realiteit. Zo is de ISO-norm een soort sensibilisering die de focus van het publiek moet verschuiven naar PM1-deeltjes. “De ISO-norm neemt wel enkel stofdeeltjes in beschouwing,” zegt Caroline Demuynck, accountmanager bij Camfil. “Gas of moleculaire filtratie – denk aan VOC’s en andere stadsgassen – zijn niet opgenomen in de test, terwijl ze ook bepalend zijn voor de binnenluchtkwaliteit.”

 

Kwaliteit in de verf

Voor Camfil is de evolutie naar strengere normen een goede zaak. “Wij waren al strenger dan de huidige norm, wat ons noopte tot het ontwikkelen van nieuwe producten die, conform de norm, in sommige gevallen een betere prijs-kwaliteitverhouding boden tegenover concurrenten die genoegen namen met het minimum. Al onze F7 glasvezelfilters volgens de EN779 halen trouwens de nieuwe sPM1 klasse,” sluit Demuynck af.

 

 

Dit artikel verscheen eerder al in Installatie & Bouw

GERELATEERDE DOSSIERS