Doorzoek volledige site
04 mei 2017 | JEROEN SCHREURS

Technieken in de kijker bij WZC Broekpoort te Vilvoorde

In de passerellen zijn de technieken weggewerkt om het projectbeeld te behouden.
Aan de toegankelijkheid van de technieken in verlaagde plafonds hecht Ingenieursbureau Botec veel belang.

Het nieuwe woonzorgcentrum Broekpoort in Vilvoorde verenigt ouderenvoorzieningen met een dagverzorgingscentrum, een kinderopvang en een lokaal dienstencentrum met kapsalon. Duurzaamheid en een comfortabele omgeving voor bewoners en medewerkers stonden voorop voor Ingenieursbureau Botec, dat daar tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase de nadruk op legde.

Enkele technische voorzieningen vergroten het comfortgevoel van de bewoner op zijn kamer. Zo heeft die naast een wifi-netwerk in het WZC drie vaste datapunten voor interactieve televisie ook een rechtstreekse telefoonlijn of internettoegang. De sanitaire cel is uitgerust met een douche en de nodige hulpgrepen voor bewoners die minder mobiel zijn.

Ingenieursbureau Botec installeerde op elke kamer een intelligente terminal met touchscreen voor het verpleegoproepsysteem. Hierdoor kan het personeel taken met betrekking tot het zorgdossier vlot registreren en blijft de persoonlijke begeleiding van de bewoner op de kamer zelf. Door een smartphone, gekoppeld aan het oproepsysteem, de videofonie en het gebouwenbeheerssysteem kunnen de medewerkers efficiënter  communiceren.

 

Privacy en veiligheid

In een woon- en zorgcentrum staat de veiligheid van de – mogelijk beperkt mobiele –bewoner op de eerste plaats. De deuren van de afdelingen, personeels- en nevenlokalen werken met toegangscontrole. Hierdoor kan de bouwheer een flexibel toegangsbeleid doorvoeren en wordt de veiligheid en privacy van zowel de bewoners als het personeel gegarandeerd.

Om het gebouw bij brand vlot te evacueren zijn er verschillende voorzieningen getroffen. Zo wordt giftige rookontwikkeling vermeden en laat een noodaggregaat de brandweer toe een lift als evacuatiemiddel in te schakelen. De parking wordt rookvrij bij brand.

 

Duurzame klimatisatie

Dit moderne woon- en zorgcentrum heeft met zijn verschillende bouwdelen specifieke werkingsregimes en wisselende belastingen, waardoor de centraal opgestelde warmte/koude-productie duurzaam en flexibel moet zijn. Na een grondige voorstudie en kosten/batenanalyse koos Botec voor een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) en een gaswarmtepomp. Die alternatieve duurzame technieken staan in voor de basisbelasting en worden aangevuld met drie ketels die in cascade bijgeschakeld kunnen worden naargelang de warmtevraag en de behoefte van de bewoners en/of personeel.

Door de WKK en gaswarmtepomp voldoende klein te dimensioneren (+/- 15 % van het totaal opgesteld piekvermogen) is Botec zeker dat de minimale draaiuren gehaald worden en dat er geen energie verloren gaat. Door te kiezen voor een vraaggestuurde ventilatie in de leefruimtes en de toepassing van toerentalgeregelde pompen op alle cv -kringen is de WKK–installatie op zes jaar terugverdiend. Dat beperkt de CO2-uitstoot met 40 ton per jaar.

 

Software helpt

Om te garanderen dat het systeem te allen tijde in balans is, voorzag Ingenieursbureau Botec dat de installatie voor de effectieve uitvoering werd doorgerekend met specifieke simulatiesoftware op basis van de door de aannemer voorgestelde materialen. Die software helpt de bouwheer om na de ingebruikname, bij aanpassingen of uitbreidingen van zijn complexe HVAC–installatie, de nodige (her)inregelingen correct uit te voeren.

 

Overzichtelijk onderhoud

Tijdens de uitvoering heeft Botec nauw samengewerkt met alle partijen om de technieken ook na de plaatsing goed bereikbaar te houden voor onderhoud. Dat gebeurde zonder comfortverlies voor de gebruiker en met behoud van de meest ideale lengtes voor de verschillende leiding- of kanaalnetten.

Om het beheer van de grote hoeveelheid technische installaties voor de bouwheer mogelijk te maken en overzichtelijk te houden, is een gebouwbeheersysteem een noodzaak. Terwijl dat in het verleden vooral focuste op de HVAC–installatie, stijgt het aandeel van andere systemen. Reeds in ontwerp werden de eisen van de bouwheer op het vlak van beheer vertaald om de verschillende systemen efficiënt te laten communiceren.

 

 

Dit artikel verscheen eerder al in Installatie & Bouw.

GERELATEERDE DOSSIERS