Doorzoek volledige site
17 mei 2017

Geen wateroverlast meer dankzij Hydrorock infiltratieblokken

Om grotere hoeveelheden hemelwater aan te kunnen en wateroverlast te voorkomen, is het gebruik van waterdoorlatende bestrating vaak niet toereikend en is ook een waterdoorlatende en –bergende ondergrond van belang. Stradus Infra verdeelt sinds kort de Hydrorock infiltratieblokken. Deze blokken hebben een buffercapaciteit van 94% van hun volume, bestaan voor 100% uit  natuurlijke materialen en zijn zeer eenvoudig te plaatsen. Ze absorberen een massa aan overtollig oppervlakte- en hemelwater waarna het water langzaam kan infiltreren in de bodem. Dit ontlast het rioleringsstelsel en helpt overstromingen te voorkomen.

De Hydrorock blokken absorberen tot 94% aan hun volume aan  overtollig oppervlakte- en hemelwater, wat het rioleringsstelsel ontlast en helpt overstromingen te voorkomen. Vervolgens zal het gebufferde water geleidelijk infiltreren in de bodem.

De blokken hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Afhankelijk van de functie worden de blokken daarom horizontaal of verticaal geplaatst. Voor drainage van oppervlakte- en hemelwater dienen de blokken liggend geplaatst te worden. Bij buffering en infiltratie van hemelwater kiest u er voor de blokken staand te plaatsen.

 

Natuurlijk, duurzaam en geen inspectie nodig

De Hydrorock blokken bestaan voor 100% uit natuurlijk steenwol, een materiaal dat ondergronds decennialang in optimale conditie blijft. Dichtslibben is niet mogelijk dankzij het  op katoen gebaseerde membraan van filterdoek dat niet schimmelt of rot. Het membraan heeft een grote breuksterkte en is bestand tegen de natuurlijke stoffen in de bodem. Inspectie van het systeem is bijgevolg overbodig.

 

Een ‘quick win’ in tal van situaties

In tal van situaties kan Hydrorock een ‘quick win’ betekenen. Denk aan straten die bij zware regenval met regelmaat onder water staan, grote parkings waar de aangrenzende groenzones het aflopende water niet geslikt krijgen of groene begraafplaatsen waar door de plassen water de graven moeilijk te bereiken zijn.

 

Belastbaar tot 2500 kg per m²

De blokken zijn overrijdbaar. Staand zijn ze belastbaar met maximum 2500 kg per m² met een dekking gelijk aan de breedte van ieder bloktype. Liggend is de draagkracht ca. 33% minder.

Bij toepassingen met een grotere belasting kunnen de blokken ook naast de belaste zones geplaatst worden.

 

Types en afmetingen

Er zijn twee types Hydrorockblokken:

  • Type D zijn de standaard blokken die fungeren voor drainage en buffering van hemelwater
  • De Type BD blokken zijn voorzien van geperforeerde buizen voor de afkoppeling van regenwaterafvoeren en tevens de infiltratie van hemelwater

De blokken hebben slanke formaten van 120 cm lengte. Meerdere breedtes en hoogte zijn verkrijgbaar.

 

Gegalvaniseerde roosters en infiltratieputten

Voor een versnelde infiltratie in de blok voorziet het Hydrorock systeem ook in gegalvaniseerde roosters en infiltratieputten.

 

Eenvoudige plaatsing en direct klaar voor gebruik

De blokken worden zeer eenvoudig geplaatst. Er dient enkel een sleuf te worden gegraven, waarna de blokken geplaatst worden en vervolgens afgedekt worden met zand of grind. Het systeem is meteen klaar voor gebruik. Naar wens kan het oppervlak bestraat worden met (al dan niet waterdoorlatende) bestrating of de blokken kunnen geplaatst worden naast een verhard oppervlak.

GERELATEERDE DOSSIERS