Doorzoek volledige site
18 mei 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Duco zet mee schouders onder expert day HVAC & renovatie

Afbreken is altijd gemakkelijk gezegd, renoveren soms beter gedaan. Met dit licht herwerkte spreekwoord kunnen we de visie van heel wat bouwheren treffend samenvatten. En die is door de strengere energienormen vaak zeer uitgesproken; een roep die bij de voorschrijvende partijen overigens alsmaar luider weerklinkt. Omdat het aanpakken van de technische HVAC-installaties hierbij een niet te miskennen aandachtspunt is, organiseren ATIC en Pixii op donderdag 15 juni in het Provinciehuis Leuven een doorgedreven studiedag over de laatste inzichten in HVAC bij energiezuinige renovatie. Het hele gebeuren wordt gedragen door ventilatiespecialist Duco.

Wie vandaag de dag een blik werpt op de Vlaamse huizenmarkt, kan haast niet meer naast de schrijnende taferelen kijken die de gezondheid én het comfort van de bewoners in kwestie sterk in gevaar brengen. Bovendien hebben nog heel wat woningen af te rekenen met energieverlies. De feiten zijn er en liggen zwart op wit op tafel. Dat er 200.000 woningen van de bijna drie miljoen die Vlaanderen telt in een te slechte staat zijn om nog tot een aanvaardbare basiskwaliteit te komen, legt de pijnpunten van ons woningbestand met inbegrip van de installaties meedogenloos bloot.

 

Inspirerend dagprogramma

Antwoorden, doet de Koninklijke vereniging van de verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek (ATIC) en Pixii, die optreedt als neutrale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en tevens voorvechter is van energieneutrale gebouwen, dan ook met een studiedag over de geldende HVAC-technieken in de renovatiewereld. Tijdens een inspirerend dagprogramma voor EPB-verslaggevers en voorschrijvers buigen niet minder dan tien vakexperts zich over thema’s als conditiemeting, stookplaatsrenovatie, omschakeling naar lage temperatuursregime, SWW-productie en ventilatie.

De organisatoren kunnen voor dit event rekenen op een aantal marktspecifieke partijen. Zo ook Duco, die als officiële BENOvatie-voorloper (BEter reNOveren) met zijn systemen een gepaste oplossing kan bieden voor duurzame renovaties.

Meer weten? Klik hier voor meer praktische info, het uitgebreide programma en de inschrijvingen.