Doorzoek volledige site
18 februari 2011 | DAAN WAUTERS

Derbigum zet zonlicht om in elektriciteit

Het Belgische bedrijf Derbigum, gespecialiseerd in waterdichte en energiebesparende dakbedekkingmaterialen, speelt een leidende rol in PV-GUM. Dat Europees project heeft als doelstelling het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de productie van goedkope fotovoltaïsche dunnefilmmembranen die volledig in het dak kunnen geïntegreerd worden en zo dus makkelijker zonlicht direct kunnen omzetten in elektriciteit.
Het Belgische bedrijf Derbigum, gespecialiseerd in waterdichte en energiebesparende dakbedekkingmaterialen, vervult een leidende rol in PV-GUM. Dat Europees project heeft als doelstelling het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de productie van goedkope fotovoltaïsche dunnefilmmembranen die volledig in het dak kunnen geïntegreerd worden en zo dus makkelijker en sneller zonlicht direct kunnen omzetten in elektriciteit.

Naar eigen zeggen komt Derbigum met dit project tegemoet aan het reeds lang gekoesterde verlangen van de bouwsector naar een volledig 'gebouwgeïntegreerd' fotovoltaïsch product. Eric Bertrand, coördinator en initiatiefnemer van het PV-GUM-project verwoordt de voordelen als volgt: "Door de volledige integratie van de fotovoltaïsche cel in het bitumenmembraan kan een fotovoltaïsch dak aanzienlijk sneller worden geplaatst en tegelijkertijd bieden de modules zelf een duurzame en waterdichte oplossing."

    
                                           
Het PV-GUM-project wilt het omzetten van zonlicht in elektriciteit verder ontwikkelen


Voorwaarden

Er stellen zich echter enkele belangrijke voorwaarden die moeten vervuld worden vooraleer het gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsch product zijn intrede kan doen in de bouwsector. Enkele belangrijke eisen houden in dat het product goedkoop is en dat het op vlak van afmetingen en installatiemethode slechts minimaal verschilt van de klassieke hoogwaardige dakmembranen. Daarnaast wordt natuurlijk verwacht dat het over een bewezen waterdichtheid beschikt, dat het bijdraagt tot een verbeterde productie van zonne-energie, dat het stevig en makkelijk recycleerbaar is en dat het tot slot ook geen hoge moeilijkheidsgraad bezit op het vlak van installatie.

Samenwerkingsverband

Om aan de indrukwekkende lijst van voorwaarden te voldoen, is er volgens Derbigum nood aan nieuwe ontwikkelingen van productie tot installatie en recyclage. Met het oog op de verwezenlijking van deze ontwikkelingen heeft Derbigum een samenwerkingsverband opgericht, waarbij negen Europese partners betrokken zijn. De volgende jaren zou deze groep werken aan ontwikkelingen om de productie van volledig integreerbare fotovoltaïsche dunnefilmmembranen mogelijk te maken. Omwille van het belang van dit project voor de Europese Unie en diens positie inzake technologische toepassingen van duurzame energie, wordt dit project door de EU ondersteund met aanzienlijke subsidies. De geplande productiestart is voorlopig voorzien voor eind 2013. Het nieuwe, flexibele fotovoltaïsch membraan is vooral geschikt voor platte daken. In vergelijking met hellende daken, hebben platte daken immers het voordeel dat ze makkelijk toegankelijk zijn, op een eenvoudige manier geïnstalleerd kunnen worden, bijna onbeperkte mogelijkheden bieden voor de oriëntatie van de fotovoltaïsche modules en vaak deel uitmaken van commerciële, industriële of openbare gebouwen.