Doorzoek volledige site
07 juni 2017

Marc Dubois over Steen&Been

De bijdragen van Filip Canfyn gaan direct naar de problematiek, geen omwegen. Zijn kijk, zijn goed geschreven columns, belichten de complexe wereld waarbij het bouwen niet steeds architectuur oplevert. Zijn kritische invalshoek blijft prikkelend om het spanningsveld te duiden tussen opdrachtgevers, architecten, uitvoerders, overheid en onze samenleving.

Beschouwingen en kritische stellingname met als onderwerp onze gebouwde omgeving in de ruimste zin is een eerder zeldzame aangelegenheid in Vlaanderen. Het houdt het gesprek, het debat open. Daarom moet men deze open kijk koesteren, zelfs al gaat men niet steeds akkoord met zijn analyse. Spijtig dat er vanuit de architectuuropleidingen in Vlaanderen geen bijdrage wordt geleverd aan een dergelijk architectuurdebat. Deze columns zijn geen academische A1 publicaties!