Doorzoek volledige site
13 juni 2017 | LIESBETH VERHULST

Wie wint de prijs voor Innovatief Architectenbureau?

De Silo Hasselt Illustratie | a2o architecten
Chocoladefabriek Nerem Illustratie | a2o architecten
Muziekacademie Ronse Illustratie | evr-Architecten
Kleuterschool Etterbeek Illustratie | evr-Architecten
Het Moment Abdij van Averbode Illustratie | Ilse Liekens - OMGEVING
Rinkkaai Gent Illustratie | OMGEVING
Grote Markt Turnhout Illustratie | Stramien
Campus Zuid Karel de Grote Hogeschool Illustratie | Stramien

Wie kaapt de Jo Crepain Prijs weg voor Innovatief Architectebureau? Op 22 juni maakt NAV de winnaars bekend. Wij stellen de genomineerden alvast aan u voor.  In de categorie Innovatief Architectenbureau zijn a2o architecten, evr- ArchitectenOMGEVING en Stramien de kanshebbers.

a2o architecten

a2o tracht mens en ruimte met elkaar te verbinden. Het bureau heeft steeds de attitude om op zoek te gaan naar maatschappelijke relevantie en collectieve meerwaarde. Zowel vanuit De Silo in Hasselt, maar ook vanuit het nieuwe kantoor in Brussel, zet a2o deze visie ook in zijn eigen atelier dagelijks om in de praktijk.

a2o streeft naar gepaste antwoorden op vragen over architectuur en stedenbouw. Elke oplossing of strategie start met een stedenbouwkundige en landschappelijke reflex. Als het resultaat van onderzoek zijn deze antwoorden soms experimenteel, maar altijd resultaatgericht. Het bureau bedenkt dan ook niet enkel ruimtelijke concepten, maar bouwt deze ook. Vakmanschap staat hierin centraal.

a2o is een maatschappelijk geëngageerd bureau dat voortdurend op zoek gaat naar de toegevoegde waarde door met alle betrokkenen in een open dialoog te gaan: “Participatie en co-creatie zijn geen holle woorden voor ons. We bouwen elk project vandaag, maar voor de samenleving van morgen. Ieder project is daarom duurzaam. Dat is onze maatschappelijke opdracht.”

Projecten van a2o architecten zijn onder meer De Silo in Hasselt, het kantoor van a2o dat is opgevat als  een experiment voor duurzame ontwikkeling en recuperatie-architectuur, en de voormalige chocoladefabriek in Nerem die wordt getransformeerd tot een woonproject.


evr-Architecten

evr-Architecten zijn pioniers op het gebied van passiefbouw en integraal duurzaam bouwen. Naast een grote maatschappelijke en culturele betrokkenheid, is het milieuvraagstuk de rode draad en bron van inspiratie voor het architectenbureau.

Het Gentse ontwerpteam wordt gerund door vennoten Luc Eeckhout, Jan Van Den Broeke en Luc Reuse, die al dertig jaar actief zijn in de Vlaamse bouwwereld:  “Vanuit een globale visie op de problemen van onze planeet beseffen we dat bouwen, wonen, werken, produceren en consumeren op een duurzamere en eerlijkere manier dienen te gebeuren.” Het kantoor is eveneens actief in onderzoeksprogramma’s in verband met integrale duurzaamheid en circulair bouwen en staat mee aan de basis van verschillende duurzaamheidsmeters die op dit moment gebruikt worden in Vlaanderen.

Naast het aspect energie en klimaat wordt bij evr-Architecten sterk ingezet op mobiliteitsaspecten, verantwoord materiaal- en waterbeheer en flexibiliteit. Ook aan de sociale aspecten van bouwen en plannen hecht het ontwerpteam veel belang. 

Op de site ‘De Ververij’ in Ronse realiseert evr-Architecten een muziekacademie, ruimtes voor beeldende kunsten, een dansatelier en een tentoonstellingsruimte.
De nieuwe kleuterschool die evr-Architecten ontwierp voor het Koninklijk Atheneum Etterbeek is gebouwd volgens de passiefhuisstandaard.


OMGEVING

OMGEVING zoekt in elk stedenbouwkundig, landschappelijk of architecturaal project naast de ruimtelijke ook de maatschappelijke meerwaarde en laat dit engagement doorwerken in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. Kruisbestuiving staat in het ontwerpproces centraal.

In de coöperatieve maken meer dan vijftig ervaren en gedreven ontwerpers, van architecten over landschapsarchitecten tot ruimtelijk planners, deel uit van de drie werkvelden Architecture, Landscape Architecture en Urbanism. Zowel inhoudelijk als procesmatig is collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams per project vormen een netwerk van strategische allianties waarbij disciplines en werkvelden zowel intern als extern op maat zijn samengebracht.

Deze constante uitwisseling van kennis creëert doorgedreven contextuele analyses, kritische vraagstellingen, levendige discussies, geïntegreerde benaderingen, creatieve en innovatieve maar toch realistische en technisch correct uitvoerbare oplossingen, alternatief onderbouwde denkpistes, persoonlijke relaties, een open houding en een intense dialoog met publieke en private opdrachtgevers.

Projecten van OMGEVING zijn onder meer Het Moment, het belevingscentrum van de Abdij van Averbode, waarvoor OMGEVING de handen in elkaar sloeg met B-bis architecten. Rinkkaai is een nieuw stadsdeel vlakbij het station Gent-Sint-Pieters, dat OMGEVING samen met KCAP Architects&Planners en evr-Architecten ontwierp.


Stramien

Innovatie zit Stramien in het DNA. Als multidisciplinair ontwerpbureau wil Stramien antwoorden geven op complexe vraagstukken over architectuur en ruimte, vandaag en in de toekomst. Getuige daarvan is hun bijdrage aan Ringland en het akkoord over de Oosterweelverbinding.  

De drijfveer en kracht van Stramien is het streven naar integratie van de disciplines waar het ontwerpbureau zich op toespitst: architectuur, stedenbouw en stadsprojecten.

Stramien gaat voluit voor ontwerpen die mensen gelukkig kunnen maken. Die ambitie vertrekt vanuit een sterk vertrouwen in onze toekomst: “Als ontwerpers staan we immers voor steeds wisselende uitdagingen, maar we geloven in ons vermogen steeds nieuwe antwoorden te formuleren op verschillende terreinen: duurzaam bouwen, collectief denken, mobiliteitsvraagstukken oplossen. Een innovatief ontwerpproces is daarbij steeds leidend.”

Voor Stramien is ruimte ontwerpen een culturele opdracht. Het bureau geeft daarbij bijzondere aandacht aan duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen.

Naast Ringland zijn projecten van Stramien onder meer de transformatie van de Grote Markt van Turnhout tot het grootste terras van de Kempen, en de nieuwe Campus Zuid van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, ontworpen i.s.m. architectenbureau RAU.