Doorzoek volledige site
19 juni 2017

Quantum Building: baken voor de toekomst

Op een van de drukste verkeersknooppunten in Gent, tussen de Oude Dokken en station Dampoort, vormt de Quantum Building de aanzet tot een ingrijpende stadsvernieuwing. Terwijl de met kleurrijke kleipannen beklede zijgevels aansluiting zoeken met de aanpalende gebouwen, communiceert de glazen zuidgevel met de voorbijgangers.

De ontwerpers van het kantoorgebouw, evr-Architecten, werkten in de voorontwerpfase nauw samen met projectontwikkelaar Alides en het stadsontwikkelingsbedrijf SOGent. Zo kwam een gebouw tot stand dat beantwoordde aan een breed pallet van verwachtingen. De Quantum Building combineert een hoge beeldkwaliteit met een BREEAM gecertificeerde duurzaamheid en een vlot verhuurbaar aanbod aan kantoren.

 

De schaal gewogen

Architect Luc Reuse: “Op de kop hebben we het gebouw visueel opgedeeld in drie volumes: een kantoorschijf, een volledig beglaasd en overdekt atrium, en een tweede kantoorschijf. Zo ontstond richting het verkeersplein een geritmeerde opdeling van volume, leegte en volume, die toch één volumetrisch geheel vormen. Daarmee afficheert het gebouw zich op deze beladen plek zonder de menselijke schaal uit het oog te verliezen.”

 

Iedereen op de eerste rij

Het atrium als centraal tussengebied vormt een essentieel bestanddeel van het concept. Luc Reuse: “Ons streven naar een maximaal aantal kwaliteitsvolle werkplekken hadden we samengevat onder de noemer ‘iedereen op de eerste rij’. Om het even waar iemand werkt, hij of zij moet altijd een mooi uitzicht en voldoende daglicht hebben. Dat draagt niet alleen bij tot een lager energieverbruik, maar versterkt ook de belevingswaarde en het welbevinden van de gebruikers.”

 

Vooruitblik op de toekomst

Architectuur omvat inderdaad veel meer dan de gevels. “Wij wilden een gebouw dat aan de buitenzijde goed oogt en functioneert en dat van binnenuit een geslaagde relatie met de omgeving aangaat. Gezien de drukte aan de Dampoort hebben we veel aandacht besteed aan een goede akoestiek. Mensen kunnen hier in alle rust en stilte werken, terwijl zij de hele tijd de film van de stad zien passeren. De plek zal nog interessanter worden als in de toekomst de Ring wordt verlegd, de zijstroken van de Oude Dokken aan de westzijde van het gebouw worden heraangelegd voor wandelaars en fietsers, en er verderop een nieuwe stadswijk groeit met alle voorzieningen van dien.”

 

Lees het volledige artikel op Belgian Building Magazine.