Doorzoek volledige site
19 juni 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

Perwijshof: waar bewoners zorgeloos leven

Woonzorgcentrum Perwijshof in het centrum van Zoerle-Parwijs (Westerlo) biedt vanaf begin 2017 plaats aan 139 bewoners. Het is zo ontworpen dat het zo weinig mogelijk als een traditioneel rusthuis aanvoelt. Tezelfdertijd moet het wel voldoen aan alle noden van bewoners zodat deze er zorgeloos en veilig kunnen leven.

De kamers van de individuele bewoners zijn samengebracht rondom de gemeenschappelijke ruimte die grenst aan een binnentuin. Door de spiegeling van de twee U-vormen ontstaat een ritme aan beide zijden van het ontwerp. Lange gevels worden afgewisseld met kopse gevels waartussen doorzichten mogelijk zijn. Zichtrelaties naar het centrum en de kerktoren blijven gerespecteerd door het opdelen van het gebouw en het lagere tussenblok.

 

Verkleining van korrel en schaal

Om een project van deze omvang in een kleine dorpskern in te passen, is het ontwerp opgevat als twee gebouwen die verbonden zijn door een laag tussenvolume. Hierin zijn het onthaal en cafetaria ondergebracht. Het gebouw dat grenst aan de dorpskern bestaat uit twee bouwlagen, terwijl het gebouw grenzend aan een drukkere weg bestaat uit drie bouwlagen. Naast de verkleining van korrel heeft het opsplitsen van het gebouw ook het voordeel dat de bouwhoogte per gebouw kan aangepast worden aan de omgeving. Hierdoor ontstaat een aansluiting met de naastliggende gebouwen. Door de kamers van de bewoners onder te brengen in kleinere afdelingen met een beperkt aantal kamers krijg je ook hier een verkleining van de schaal.

 

Aangepaste zorgen

Dit komt de huiselijkheid van het woonzorgcentrum ten goede. In het nieuwe woonzorgcentrum wonen de bewoners in leefgroepen van twaalf tot vijftien bewoners, verdeeld over tien afdelingen. Er is een afzonderlijke gesloten afdeling voor personen die een aangepaste zorgomgeving nodig hebben. Deze is ondergebracht in een apart gebouw dat volledig daarvoor is ontworpen met dwaaltuin, afgeschermde en controleerbare terrassen en wandelgangen waar bewoners in kunnen dwalen zonder eindpunt.

 

Geen rusthuisperceptie

De gangen zijn door enkele asverschuivingen zeer speels opgevat. Buitenruimtes en ramen op de buitenomgeving wisselen kamers en ruimten af, waardoor een wandeling door het rusthuis een ware ontdekkingstocht is. Ondanks de atypische opvatting van de gangen krijgt men geen gevoel van versnippering of onleesbaarheid van het gebouw. Voor elke bewoner zal er een ruimte zijn die het best bij hem of haar past, waardoor ieder persoon tot rust kan komen in het gebouw.

 

Luchtdichtheid

Om te voldoen aan de eisen op het vlak van energieprestatie en luchtdichtheid maakte ramenfabrikant Vossal bij de plaatsing van het buitenschrijnwerk gebruik van Flexifoam, een elastisch PUR-schuim, en de Soudatight SP Gun van Soudal. Soudatight SP is een hoogwaardige polymeerpasta die na droging een lucht- en dampdicht elastisch membraan vormt. Het is eveneens makkelijk te verwerken. Dat is meteen de reden waarom Vossal graag met de producten van Soudal werkt.