Doorzoek volledige site
21 juni 2017 | JEROEN SCHREURS

Expert Day Pixii brengt HVAC-specialisten bij elkaar rond renovatie

Pixii, het voormalige Passiefhuis-Platform, organiseerde op donderdag 15 juni een Expert Day rond HVAC in renovatieprojecten. Specialisten kwamen samen om diep in te gaan op actuele vragen rond ventilatie, conditiemetingen, SWW-productie en stookplaatsrenovatie. Installatie & Bouw pikte er enkele lezingen uit.

Ivan Piette, product manager bij Viessmann, ging dieper in op de veranderende rol van sanitair warm water. In nieuwbouwwoningen neemt het relatieve aandeel van SWW in het totale verwarmingsplaatje toe, van zo’n 10 procent tot 40-60 procent. De rest van de verwarmingsbehoefte neemt immers af, terwijl de SWW-behoefte gelijk blijft.

Toch is het moeilijk om de juiste productiemethode voor SWW te kiezen. Mogelijkheden zijn ogenblikkelijke productie, goed voor bij een continue vraag, accumulatie, beter bij vraag met pieken, of een gecombineerd systeem. Dan moet je ook een keuze maken tussen een centraal of decentraal systeem, en hoe je bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen integreert.

“HVAC-professionals moeten dus een doordachte keuze maken en veel vragen stellen. Vooral omdat in sommige huizen de behoeftes op termijn veranderen. Zo merk je dat de trend naar meer wellness ook hogere eisen stelt aan SWW, bijvoorbeeld voor een douche met massagestralen. Maar dan blijkt opeens dat de ketel het hogere volume niet aan kan en ook gerenoveerd moet worden.”

 

Waterkwaliteit

Karla Dinne, preventie-adviseur en labohoofd microbiologie bij het WTCB, had het over de waterkwaliteit in moderne verwarmingsinstallaties. De grotere efficiëntie en compactheid van die recente ketels gaat immers gepaard met de noodzaak van een zo zuiver mogelijk warmtetransportmiddel. Zo zijn leidingen kleiner, waardoor kalkafzetting uit den boze is. Kern van haar boodschap: water is een belangrijke installatiecomponent en verdient de nodige aandacht.

“Dat is immers een goed oplosmiddel. Calcium- en Magnesiumzouten zullen makkelijk neerslaan bij opwarming en afzetting vormen. Een gas als zuurstof zal aanleiding geven tot corrosie. Andere gassen kunnen zich vrijzetten bij opwarming, verzamelen op hoge punten en zo de doorstroming van het water verhinderen. Of neem CO₂, dat de pH van het water verhoogt wanneer het uit het water verdwijnt. Die chemische mix heeft een zware invloed op je installatie, denk maar aan ketelsteen, de ontwikkeling van micro-organismen of corrosie.”

 

Installatiesystemen opvolgen

Karl Willemen, CEO en oprichter van Resus keek verder in die problematiek. Hoe kan je de veroudering van het afgiftesysteem vaststellen en analyses maken over bestaande conceptuele gebreken in een installatie? “De beste oplossing: een systeemaudit door een neutrale specialist, al kan een niet-specialist door bepaalde signalen te lezen ook al veel te weten komen over een bestaande installatie." 

"Kijk bijvoorbeeld eens naar de binnenzijde van een circulatiepomp en naar het residu dat zich daar bevindt. Kleur, laagdikte, aard van de afzetting, die zaken vertellen allemaal iets over de stand van zaken van je installatie. Zie je bijvoorbeeld bruinrode roest (Fe₂O₃) of zwarte magnetiet (Fe₃O₄) als afzetting? Dat geeft al een heel verschillende boodschap. Een getraind oog ziet ook overal signalen: aan de ontluchters, bij lekkende veiligheidsventielen, … Maar belangrijk is vooral dat je een systeem best monitort en opvolgt vòòr er problemen opduiken."