Doorzoek volledige site
07 augustus 2017

Luc François (Smart Geotherm, WTCB): ondiepe geothermie kan verwarmt en koelt op duurzame wijze

Illustratie | Studiebureau Boydens
Illustratie | Studiebureau Boydens
Illustratie | Studiebureau Boydens
Illustratie | Studiebureau Boydens

Vandaag wordt meer en meer een beroep gedaan op duurzame, hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Deze krijgen veel aandacht. Dat geothermie, en meer bepaald ondiepe geothermie, eveneens een belangrijke bijdrage aan energie-efficiëntie en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen kan leveren, is in Vlaanderen echter veel minder gekend, zeker in vergelijking met een aantal van onze buurlanden.  

Smart Geotherm is een VIS-traject (Vlaams Innovatie Samenwerkingsverband) dat door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)  werd ondersteund. De Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie, de Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF), de Federatie van de Betonindustrie (FEBE) en infobeton.be, sloegen hiervoor onder impuls van het WTCB, samen met de onderzoeksteams van KULeuven en VITO de handen in elkaar om gedurende 6 jaren ondiepe geothermie in Vlaanderen op de kaart te krijgen. Samen met de bouwpartners werd ervaring inzake geothermische concepten verzameld en gedocumenteerd in Technische voorlichtingsnota’s en codes van goede praktijk.

 
Hierbij komen zowel ‘open’ geothermische systemen aan bod waarbij grondwater wordt rondgepompt als ‘gesloten’ systemen. Dit laatste systeem bestaat uit een geheel van verticale lussen die tot 150m in de grond worden ingebracht waardoor een water/glycolmengsel stroomt dat de thermische bodemenergie naar boven brengt. In beide gevallen onttrekt een warmtepomp de thermische energie uit het rondgepompt medium en verhoogt de temperatuur tot het gewenste verwarmingsniveau. De koeling van het gebouw gebeurt echter op een ‘passieve’ manier over een eenvoudige warmtewisselaar. De warmtepomp is dan uitgeschakeld.

 

Energiepalen

Energiepalen kregen bijzondere aandacht in het onderzoeksluik. Energiepalen worden uitgerust met warmtewisselaars waardoor de dragende functie gecombineerd wordt met een energetische functie. Een speciaal aangelegd proefveld met energiepalen gaf meer inzicht in deze interessante toepassing die reeds in verschillende concrete projecten werd aangewend.

Tijdens het project werden tevens gebouwen gemonitord zodat de energie- en kostefficiëntie van bestaande systemen kon worden geanalyseerd. Op basis van deze gegevens en simulatie-oefeningen werden tools ontwikkeld die sneller tot efficiënte geothermische systemen moet leiden.

Deze tools zijn online en gratis te gebruiken via http://tool.smartgeotherm.be . Ze stellen de gebruiker in staat op elke locatie in Vlaanderen de wettelijke en technische mogelijkheden van ondiepe geothermie te screenen.

 

Geothermie werkt

De resultaten van Smartgeotherm tonen duidelijk aan dat ondiepe geothermie, die op een ‘slimme’ wijze met andere thermische opslagsystemen wordt gecombineerd, op een economische en duurzame wijze gebouwen kan verwarmen én koelen.

In Vlaanderen worden jaarlijks meer 1.000 woningen uitgerust met een geothermische warmtepomp. Maar zeker ook voor grotere niet-woningbouwprojecten wordt geothermie steeds vaker geïmplementeerd. Een mooie staalkaart van 30 projecten is terug te vinden in het Geothermieboek dat naar aanleiding van het eindevenement wordt uitgebracht.

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS