Doorzoek volledige site
17 augustus 2017 | PHILIPPE SELKE

Een innovatief gordijngevelconcept voor Gents klooster

Illustratie | Siniat
Illustratie | Siniat
Illustratie | Siniat
Illustratie | Siniat
Illustratie | Siniat
Een innovatief gordijngevelconcept voor Gents klooster Illustratie | Siniat
Illustratie | Siniat

De site van de paters Redemptoristen in Gent was te groot geworden voor de vijf resterende paters en kreeg daarom een herbestemming. Een volledige herinrichting was nodig om het gigantische terrein van 2,8 hectare optimaal te benutten. In 2015 gingen de werken van dit multifunctioneel itbreidingsproject van start. Er werden vijf nieuwe gebouwen opgetrokken. Het grootste gebouw hiervan biedt plaats aan 540 studenten. Siniat speelde een beduidende rol in de totstandkoming van dit mooie, uitdagende project. De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen Siniat, Arch & Teco, Cordeel en Machiels Building Solutions (MBS).

Voor de gevel (7500 m2) werd gekozen voor geprefabriceerde houtskelet-elementen. De eindafwerking is een mix van sierpleister en houten gevelbekleding. Als beplating voor de lichte binnenwanden, werd geopteerd voor stootvaste gipskartonplaten.

 

Constructie

Een constructie in beton vormt de dragende structuur. Daarrond kwam een isolatieschil van 7.500 vierkante meter aan gevelelementen in houtskeletbouw. “Er kwam heel wat denkwerk bij te pas. Enerzijds moesten we voldoen aan de hoge akoestische en thermische eisen, anderzijds wilden we een stijlvol en functioneel studentencomplex opleveren. Om de houtskeletbouw onder de terrassen te doen slagen, gebruikten we een spouwbladsteker. De eindafwerking is een mix van sierpleister en houten gevelbekleding.”  De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen fabrikant, producent van de elementen, hoofdaannemer én architect.

 

Iedereen op één lijn

Zowel qua gevelelementen als binnenplaten, werden oorspronkelijk voorgeschreven oplossingen omgebogen naar Siniat. Hoge stootvastheid, de verwerkbaarheid van de producten en vertrouwen in de fabrikant waren elementen die hier een rol speelden. Uiteindelijk slaagde men erin iedereen op één lijn te krijgen, wat toch niet eenvoudig is gezien het aantal betrokken partijen en de complexiteit van het project.

Tijdens de ontwerpfase liep het door WTCB en wood.be aangestuurd onderzoeksproject “DO-IT Houtbouw”. De leer- en verbeterpunten op vlak van brandweerstand en akoestische weerstand, werden onmiddellijk en voor de eerste keer in België toegepast in dit project.

 

Installatiefase

De keuze voor prefab was belangrijk om alles op tijd af te krijgen. In combinatie met de uitwerking van de gevelwanden zorgden we voor een samenhangend geheel. Dat de brand- en akoestische eisen in België zo streng zijn, maakte alles complexer. De complete wandbouw kwam tot stand door intensief samen te werken met de hoofdaannemer en architect.

Binnen Siniat waren de goede samenwerking tussen het specificatie-team, het sales team en de afdeling techniek cruciaal om dit project tot een succes te maken. Dankzij innovatie tijdens het ontwerpproces, werden hoogperformante en kosten-geoptimaliseerde oplossingen gerealiseerd.

 

Impact

De paters blijven het kloppend hart van de site. Een eigentijds klooster werd gebouwd om de woongemeenschap haar spiritualiteit te geven. Daarnaast werd een complex opgetrokken van 540 studentenverblijven, iets waaraan in een studentenstad als Gent zeker nood was. Bovendien is er ook aandacht gegeven aan het sociale aspect: 25 studio’s geven mensen de kans om zich te herintegreren in de samenleving. 

Met de realisatie van dit project werd een nieuwe bestemming gegeven aan deze plek, waarbij de beschikbare ruimte optimaal werd benut. De transformatie gebeurde met respect voor de oorsprong en de historiek van de omgeving.