Doorzoek volledige site
28 augustus 2017

182 geïnterneerden krijgen behandeling op Antwerpse Linkeroever

© Regie der Gebouwen

In Antwerpen is eind juni een gloednieuw forensisch psychiatrisch centrum. In zo’n gesloten instelling worden gevaarlijke geïnterneerden opgevangen, met een hoge graad van beveiliging. VK Studio Architects, Planners and Designers ontwierp voor dit project drie gebouwen die met elkaar in verbinding staan.

Het forensisch psychiatrisch centrum (FPC) ligt op Linkeroever, aan de Beatrijslaan. Het ligt naast het open asielcentrum en het natuurgebied de Burchtse Weel. Binnen een straal van 1 kilometer bevinden zich geen woningen.

 

 

Ontoerekeningsvatbaar

182 patiënten, waaronder 18 vrouwen, zullen hier onderdak krijgen. Het gaat om geïnterneerden: mensen die misdrijven hebben gepleegd, maar die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard en dus niet thuishoren in een gevangenis.

In het FPC wordt geprobeerd om de geïnterneerden te re-integreren. Daarvoor moet het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten verlaagd worden. De oorzaken van crimineel gedrag moeten weggenomen worden of beheersbaar worden gemaakt. Het is de bedoeling om een veilig verblijf in de samenleving opnieuw mogelijk te maken.

 

 

Architectonisch beton

VK Studio Architects, Planners and Designers stond in voor het ontwerp. Het bureau koos voor drie gebouwen die de indruk wekken dat ze van elkaar zijn gescheiden, maar wel degelijk in verbinding staan. De gevels zijn van architectonisch beton met reliëfstructuur, in verschillende grijsbruine tinten.

Voor het schrijnwerk werd antraciet staal gebruikt. De kamers in het FPC hebben geen tralies, wel uitbraakwerende beglazing.

 

 

Doorgroeien naar resocialisatie

De gebouwen hebben allemaal een andere graad van openheid, gaande van gesloten naar meer open. Zo kunnen de patiënten, die toekomen in de gesloten afdeling, langzaam maar zeker doorgroeien naar de resocialisatieafdeling, waar duidelijk wordt of ze hun eigen risicogedrag voldoende onder controle hebben om te kunnen omgaan met grotere vrijheid binnen de muren van het centrum.

Het centrale gebouw bevat de gemeenschappelijke functies, zoals de werkplaatsen, administratie, sporthal en medisch complex met therapeutische functies. Iedereen komt langs dit gebouw het PFC binnen.

Het gebouw met de gesloten afdeling bestaat uit twee subafdelingen: de afdeling Observatie & Oriëntatie (40 patiënten) en de afdeling Intensieve Behandeling (70 patiënten). Dit langgerekte, balkvormig gebouw bestaat uit vier bouwlagen.

 

 

Kolommen

Dan is er ook nog de open afdeling, met plaats voor 72 patiënten. Karakteriserend voor dit gebouw zijn de kolommen waarop het gebouw steunt: bezoekers, patiënten en personeel kunnen hier vrij onderdoor lopen en genieten van het uitzicht op het natuurgebied, dat achter het gebouw ligt.

 

 

Doorgedreven isolatie

Er is ook gedacht aan het energiegebruik van het gebouw, met doorgedreven isolatie van gevels en daken. Er werd super-isolerend en zonwerend glas gebruikt, waardoor de drie gebouwen een K-peil van 20 à 25 halen. Het FPC beschikt ook over een zonneboiler, zonnepanelen en een recuperatiesysteem van regenwater om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame bronnen.