Doorzoek volledige site
04 september 2017 | MICHEL VAN DEN BOSCH

ROCKWOOL organiseert forum rond brandveilig bouwen

Iedereen is het erover eens dat gebouwen brandveilig moeten zijn. Maar als het aankomt op het treffen van maatregelen, blijkt het allemaal niet zo eenvoudig. Want investeren in brandveiligheidsmaatregelen resulteert niet vanzelfsprekend in een meerwaarde van het vastgoed. En dat levert vaak de nodige dilemma’s en vragen op. Tijdens het ROCKWOOL Forum ‘Brandveilig bouwen met meerwaarde’ op 26 september gaat ROCKWOOL hier samen met diverse kennispartners dieper op in.

Iedere brand leidt tot schade. De wet- en regelgeving is primair gericht op de vluchtveiligheid en het voorkomen van branduitbreiding naar aangrenzende percelen. De bedrijfscontinuïteit en schadebeperking op het eigen perceel na een brand zijn geen overheidsdoelstellingen, maar moeten door de gebouweigenaar zelf worden geregeld. Onduidelijkheid hierover heeft vaak tot gevolg dat gebouwen die aan de minimale wettelijke eisen voldoen na een (middel)grote brand total loss zijn, met alle gevolgen van dien, zoals leverproblemen, imagoproblemen en milieuschade. Niet voor niets gaat 50% van de bedrijven na een grote brand failliet. Wanneer gebouweigenaren bovenwettelijke, risicogerichte maatregelen treffen om de kans op total loss te verlagen, vertaalt zich dat echter bijna nooit naar een meerwaarde van het vastgoed. Toch is de ‘fictieve’ meerwaarde groot. Tijdens het ROCKWOOL Forum op 26 september delen diverse experts hun kennis om bouwprofessionals bewust te maken van deze fictieve meerwaarde en de mogelijke gevolgen van een brand voor de bedrijfscontinuïteit en de sociale impact ervan.

 

Programma

Het ROCKWOOL Forum ‘Brandveilig bouwen met meerwaarde’ is een initiatief van ROCKWOOL, WTCB, Rockpanel, Colt International en Marsh. Tijdens het forum behandelen zij de volgende thema’s: ‘Brandrisico’s vs. regelgeving (WTCB), de brandveiligheid van gevels (Rockpanel), de toegevoegde waarde van een hogere constructieve veiligheid (ROCKWOOL), de nut en noodzaak van het rookvrij houden van gebouwen (Colt International) en de impact van een brand (Marsh).

Het ROCKWOOL Forum vindt plaats op 26 september van 12.30 tot 18.00 uur in de Faculty Club in Leuven. Deelname is gratis. Het volledige programma en aanmeldformulier staan op www.rockwool.be/forum

GERELATEERDE DOSSIERS