Doorzoek volledige site
11 september 2017 | KEVIN MOENS

Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming: laureaten bekend

Herbestemming Koosterkapel in Wervik
Herbestemming noordvleugel boerderij Wortel-Kolonie in Hoogstraten
Herbestemmingsonderzoek voormalig openluchtzwembad Hofstade in Zemst
Herbestemming duiventil in Wilrijk
Een nieuwe toekomst voor de tumuli van Heers
Herbestemmingsonderzoek slagmolen in Genk

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseerde dit jaar samen met de Vlaams Bouwmeester de Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming. Tijdens de ‘Nacht van de architectuur’ op 8 september 2017 werden de winnaars van deze wedstrijd bekend gemaakt. 

Met de Meesterproef Erfgoed en Herbestemming willen de Vlaams Bouwmeester en het agentschap Onroerend Erfgoed een nieuwe generatie ontwerpers kennis laten maken met en warm maken voor dit type van projecten, en frisse en creatieve ideeën genereren voor het hedendaagse omgaan met onroerend erfgoed.

 

Activeren van waardevol patrimonium

In een steeds verder volgebouwd Vlaanderen is een innovatieve omgang met ons bestaande patrimonium fundamenteel. Weldoordachte herbestemmingen zijn vaak de beste garantie voor duurzaam behoud en beheer van waardevol erfgoed. De rol en verantwoordelijkheid van de ontwerpers is hierbij cruciaal. De inspiratie van jong ontwerpbloed kan de blik op erfgoed opentrekken en het verschil maken voor de activering van beschermde sites. 

De winnende voorstellen voor de zes projectsites van de Meesterproef 2017 illustreren de belangrijke rol die ontwerpers en kunstenaars spelen bij het activeren van waardevol patrimonium dat in onbruik is geraakt. Vernieuwende ideeën over de invulling van beschermde sites of de aanvulling ervan met nieuwe, kwaliteitsvolle architectuur zijn noodzakelijk voor een duurzaam behoud en beheer van ons erfgoed. De Meesterproef 2017 is een eerste, belangrijke stap om voor deze uitdagingen jong talent in te zetten. 

 

En de winnaars zijn...

1. Het herbestemmingsproject van de linkervleugel van de boerderij Wortel-Kolonie voor het Kempens Landschap vzw,

  • Laureaat ontwerper: Tomas Dirrix

2. Het herbestemmingsproject van de Kloosterkapel Wervik voor De Lovie vzw,

  • Laureaat ontwerper: TV Philippe Breels – Bram Denkens – Jona Moereels

3. Een inrichtingsplan voor een nieuwe toekomst voor de tumuli van Heers voor de provincie Limburg,

  • Laureaat kunst: Elise Eeraerts

4. Het herbestemmingsonderzoek van het voormalige openluchtzwembad Hofstade Zemst voor Sport Vlaanderen,

  • Laureaat ontwerper: Stefan A. Vriend
  • Laureaat kunst: 88888 (Karel Burssens en Jeroen Verrecht)

5. Het herbestemmingsonderzoek voor de Slagmolen in opdracht van de stad Genk.

  • Laureaat ontwerper: Lotte Luykx

6. Het herbestemmingsproject van de duiventil op het domein Hof ter Beke in Wilrijk voor het Autonoom Gemeentebedrijf Vespa,

  • Laureaat ontwerper: Charlotte Ardui
  • Laureaat kunst: Katinka de Jonge