Doorzoek volledige site
18 september 2017 | JOKE WELTENS

De Nieuwe Dokken, de woonwijk van de toekomst (Ducoop)

Illustratie | Ducoop
Illustratie | Ducoop
Illustratie | Ducoop

In Gent wordt aan de Schipperskaai de innovatieve en duurzame woonwijk ‘de Nieuwe Dokken’ gebouwd. In deze woonwijk die een 400-tal woningen, een kinderdagverblijf, een school en een sporthal omvat, wordt het neusje van de zalm der technieken toegepast om te komen tot een groen energiesysteem.  DuCoop doet het ZAWENT-concept en hoe het toegepast is binnen dit project uit de doeken tijdens Sustainable Building Academy

ZAWENT staat voor ‘Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning’. In deze wijk wordt op basis van eigen afvalwater en restwarmte in elektriciteit en warmte voorzien en wordt de hoeveelheid geproduceerd afvalwater tot nul gereduceerd.

Je zal meer in detail vernemen hoe biogas wordt gewonnen door toiletwater te vermengen met het keukenafval van de bewoners en hoe het resterende slib verwerkt wordt tot de meststof struviet dat dan gebruikt kan worden voor het bemesten van de lokale groenaanplanting.

Verder zal toegelicht worden hoe een nullozing van afvalwater wordt bekomen doordat het gezuiverde afvalwater hergebruikt wordt door het nabijgelegen chemiebedrijf Christeyns.

 

Elektriciteit en mobiliteit

Maar er zijn nog meer groene initiatieven binnen dit project. Elektriciteit zal ter plaatse voor een groot deel worden opgewekt en verbruikt. Een deel zal komen van de warmtekrachtkoppelinginstallatie die draait op het biogas, het andere deel van de zonnepanelen die op alle daken worden voorzien.

De wijk zal volledig worden verwarmd op de beschikbare afvalstromen afkomstig uit de restwarmte van het huishoudelijke afvalwater, warmte van de WKK en de restwarmte van het nabijgelegen chemiebedrijf afkomstig uit hun chemieprocessen.

Ook het aspect duurzame mobiliteit wordt hier niet over het hoofd gezien. Er zal een aanbod zijn aan elektrische deelauto’s en fietsen, die opgeladen worden met de energie die ter plaatse wordt opgewekt.

 

Circulaire economie

Gedurende de lezing zal duidelijk worden waarom dit project een toonaangevend voorbeeld is van circulaire economie en wat de voordelen zijn niet alleen voor het milieu, maar ook voor de economie en de bewoners zelf.

De eerste bewoners zullen vanaf 2019 hun intrek nemen. Het ZAWENT-systeem is uniek in Vlaanderen en kan het duurzame woonlandschap in Vlaanderen vormgeven. Het project kan als precedent beschouwd worden voor toekomstige projecten. De mogelijkheden voor het toepassen van dit concept dienen vooral gezocht te worden bij nieuwe woondelen.

 

Het volledige programma van Sustainable Building Academy kan je hier raadplegen, inschrijven doe je via deze weg