Doorzoek volledige site
24 februari 2011 | EVA SCHREURS

NAV steunt splitsing Orde van Architecten

NAV, de Vlaamse sectororganisatie voor architecten, zal voorstellen steunen om de Orde van Architecten te splitsen, als die ook kaderen in een breder opzet om het instituut effici├źnter, moderner en goedkoper te laten functioneren. Dit was voor NAV de conclusie van de hoorzitting in de Commissie Bedrijfsleven van het Federaal Parlement dinsdag 22 januari, die tot doel had verduidelijking te scheppen in de vragen tot splitsing van de Orde van Architecten in een Nederlandstalig en Franstalige/Duitstalige entiteit.

NAV, de Vlaamse sectororganisatie voor architecten, zal voorstellen steunen om de Orde van Architecten te splitsen, als die ook kaderen in een breder opzet om het instituut efficiënter, moderner en goedkoper te laten functioneren. Dit was voor NAV de conclusie van de hoorzitting in de Commissie Bedrijfsleven van het Federaal Parlement dinsdag 22 januari, die tot doel had duidelijkheid te scheppen in de vragen tot splitsing van de Orde van Architecten in een Nederlandstalig en Franstalige/Duitstalige entiteit.

 


Reeds verschillende jaren zijn de Nederlandstalige mandatarissen van de Orde van Architecten vragende partij voor meer autonomie. Deze ambities zijn de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen door drie ingediende wetsvoorstellen van politieke partijen waaronder CD&V en N-VA. NAV kan meestappen in een denkpiste om de Orde van Architecten te regionaliseren, maar dan moet dit gepaard gaan met een drastische hervorming van de werking en visie van de Orde.

De Vlaamse architectenorganisatie, is met meer dan 2.300 aangesloten architecten de meest representatieve federatie van architecten in Vlaanderen. NAV is aangesloten bij UNIZO, de Unie voor Zelfstandige Ondernemers, en FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen. NAV heeft vijf afdelingen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Waasland en Vlaams-Brabant. 


Steekproef bevestigt ontevredenheid over Orde bij architecten

In een steekproef bij 350 architecten, begin februari 2011, bleek dat de architect aandringt op een betere Orde. Bijna 46% is ontevreden over de werking, 47% is matig tevreden en slechts 7% klinkt tevreden. Bijna het totale korps (93%) vindt de verplichte bijdrage te hoog in verhouding met de geleverde prestaties. Het overgrote deel wenst een bedrag te betalen dat niet meer bedraagt dan 200 euro, terwijl dit nu bijna 500 euro is.

Als het gaat om de deontologie en de bijhorende tuchtprocedures zijn de cijfers nog meer ondermaats. 76% vindt dat het kader achterhaald is in functie van de huidige bouwrealiteit. Op de vraag of de Vlaamse architect voorstander is van een splitsing van de Orde van Architecten antwoordde 89% van de architecten dat hij of zij zich hierin kon vinden. Een belangrijke nuance dit wel gemaakt: 62% ziet dit enkel zitten als het kadert in een breder opzet om de Orde efficiënter te laten worden. Hierbij denkt 30% luidop aan een eenvoudig register zoals in Nederland, waarbij tucht en rechtspraak wordt overgelaten aan een burgerlijke rechtbank. 61% is gematigder, maar wil de Orde wel tot de essentie beperken: tucht, deontologie en stage. Zij willen niet langer bemoeienissen in tal van gewestelijke en beroepsmateries, zoals energieregelgeving, ruimtelijke ordening en andere wetgevingen. Slechts 8% wil de Orde in zijn huidige vorm behouden.


Corporate gouvernance

“De huidige wetsvoorstellen om de Orde te splitsen wegen te licht en zijn een gemiste kans om de Orde van Architecten binnen te loodsen in de 21ste eeuw”, aldus Architect Danny Windmolders, voorzitter NAV. “Enkel de voorgestelde hervormingen op vlak van tuchtspraak kunnen ons bekoren. In het overige worden alle initiatieven op vlak van budget, organisatie van de werking, deontologie, stage en takenpakket terug in handen gelegd van de mandatarissen.”

In het licht van “corporate gouvernance” roept NAV de wetgever op om een duidelijk kader te schetsen waarin een Orde van Architecten kan functioneren. Op korte termijn wil NAV bijstand verlenen om de huidige wetsvoorstellen op dit vlak bij te schaven.