Doorzoek volledige site
21 september 2017

Het 12-stappenplan van BIM

Volgens Peggy Bovens van PB calc & consult zijn er twaalf belangrijke stappen om BIM op administratief en financieel vlak in goede banen te leiden. Van een projectguideline tot een as builtdossier. In samenwerking met het IWT ontwikkelde ze de werkmethodiek BouwData

Peggy Bovens volgt met haar bedrijf PB calc & consult de werken op aan AZ Sint-Maarten in Mechelen.  In een vorig artikel ging zij in op de consequenties van het bimmen voor de opdrachtgever. Want niet alleen voor architect, ingenieur en aannemers biedt BIM heel wat voordelen; Ook voor de bouwheer.

Ten minste als alles verloopt zoals het hoort. . Een goed BIM-proces kan je volgens haar samenvatten in onderstaand twaalstappenplan.

 

1. Maak een projectguideline waarin alle afspraken duidelijk afgelijnd zijn.

Het motto hierbij is: “Eén keypartner kan de verantwoordelijkheid dragen, maar het is steeds “wij” die een probleem hebben.”

 

2. Gebruik groupware of een sharepoint.

Dit is zelfs essentiëler dan een BIM model want het laat toe dat iedereen op ieder moment over de meest recente documenten beschikt. Je kan dit als (gedelegeerd) bouwheer best zelf betalen én beheren.

 

3. Het woord is al gevallen: (gedelegeerd) bouwheer.

Dit is een ploeg mensen met een zéér actieve rol. Ze zijn getraind in minzaam leiderschap, hebben kaas gegeten van facility management, verslaggeving en administratief en financieel beheer. Doel is de ontwerpers en aannemers zich te laten concentreren op hun core business. De specifieke taken die de (gedelegeerd) bouwheer moet opnemen zijn:

  • Preventieve ontmijning van conflicten t.b.v. een open communicatiecultuur zonder tussenkomst van juristen.
  • Controle van de planning ON SITE
  • Controle van de kwaliteit i.f.v. exploitatie ON SITE
  • Beheer groupware/sharepoint
  • Budgetcontrole inclusief het opmaken van de vorderingen

 

4. Verslaggeving

Een objectief taalgebruik en opmaak in een formaat zoals bv. Excel om een efficiënte selectie van informatie mogelijk te maken is kéy.

 

>> Ontdek de overige acht stappen om BIMtonic.be