Doorzoek volledige site
25 september 2017

“Goed ontworpen bitumendaken zijn uitstekend bestand tegen stormweer”

Dat ook platte daken te maken kunnen krijgen met stormschade, wordt weleens vergeten. (Foto: Pexels)
Na een storm is extra onderhoud van het dak zeker aan te bevelen om te controleren of er geen sprake is van schade en eventueel losliggend afval te verwijderen. (Foto: Soprema)

De zomer is voorbij, en dus kregen we de voorbije weken de eerste najaarsstormen te verwerken. Temperatuurverschillen in de atmosfeer geven aanleiding tot het ontstaan van zware depressies, met een overvloedige hoeveelheid neerslag en forse windstoten tot gevolg. Een goed dak boven je hoofd is dan ook geen overbodige luxe, maar is elk dak per definitie bestand tegen al dat stormgeweld? “Een bitumendak alvast wel”, klinkt het bij Bitubel, de vereniging van Belgische fabrikanten van bitumen dakbanen. “Bitumen heeft bepaalde eigenschappen die maken dat het van nature uitstekend bestand is tegen stormweer.”

Weggevlogen dakpannen, omgevallen bomen, takken op de weg, omgewaaide stellingen: een storm kan lelijk huishouden, zeker als hij gepaard gaat met hoge windsnelheden. Dat ook platte daken te maken kunnen krijgen met stormschade, wordt weleens vergeten. “Denk aan kunststof dakfolies uit één stuk die onvoldoende bevestigd zijn en wegwaaien, het lossen van het dampscherm, het lossen of delamineren van de isolatie of de bekleding van het isolatiemateriaal, het lossen van schroeven of verdeelplaatjes, het wegwaaien van de schutlaag, het lossen van lichtkoepels en dakranden …”, illustreert Bitubel. “Dit alles is te wijten aan de zuigkracht die de wind uitoefent op een (horizontaal) plat dak. Hoe sterk die zuigkracht is, hangt af van de ligging van een gebouw, de hoogte van een gebouw en de overdruk in een gebouw (gebonden aan het al dan niet luchtzicht zijn van de dakvloer). Door de wervelingen van de wind is die zuigkracht bovendien niet overal even groot – ze is groter in de randzones en het grootst ter hoogte van de hoekzones. Na een storm is extra onderhoud van het dak zeker aan te bevelen om te controleren of er geen sprake is van schade en eventueel losliggend afval te verwijderen.”

 

Windstudie

Om stormschade te vermijden en de ballast, de mechanische bevestigingen of de verlijming tussen de verschillende lagen van de dakopbouw correct te kunnen dimensioneren, moeten architecten bij het ontwerpen van platte daken rekening houden met de mogelijke windkrachten. Via een windstudie en op basis van een tabel waarin de te verwachten windbelastingen zijn opgenomen – afhankelijk van de ligging, de dakhoogte en het soort dakvloer – kunnen ze de grootte van de windkrachten in de midden-, rand- en hoekzones nagaan, de afmetingen van de rand- en hoekzones bepalen en controleren of de weerstand van de gekozen opbouw voldoet. De windweerstand kan beoordeeld worden aan de hand van laboratoriumproeven en – in het geval van mechanisch bevestigde afdichtingen – met behulp van een specifieke rekenmethode. In de technische goedkeuringen van afdichtingen en dakisolaties staat een rekenwaarde voor de nuttige windweerstand, gebaseerd op de resultaten van windproeven op daken.

 

“Bitumen dakbanen hebben een zeer grote kleefkracht – een bijzondere eigenschap die uitstekend van pas komt bij stormweer en die nog versterkt wordt door de toevoeging van polymeren”

 

Resistentie van bitumen

De stabiliteit van een dak dat blootstaat aan hevige wind hangt af van de kleefsterkte tussen de lagen onderling en hun hechting aan de ondergrond, de mechanische bevestiging van de isolatie en/of de afdichting en eventueel een (voldoende zware) schutlaag. Bitumen heeft eigenschappen die het van nature vrij uitstekend bestand maken tegen storm. “Bitumen dakbanen hebben een zeer grote kleefkracht – een bijzondere eigenschap die uitstekend van pas komt bij stormweer en die nog versterkt wordt door de toevoeging van polymeren”, aldus Bitubel. “De composiet-polyesterwapening of een combinatie van polyester en glasvlies zorgt ervoor dat dakbanen moeilijk kunnen scheuren. Bovendien zijn ze op verschillende manieren te bevestigen, waardoor de plaatsingsmethode gekozen kan worden in functie van de windstudie. Bitumen dakbanen zijn ook dikker en in tegenstelling tot sommige dunne kunststof dakfolies uitstekend bestand tegen hagel. Kortom: bitumen dakbanen bieden je dak de beste bescherming tegen weer en wind. Ze hebben tevens een bewezen levensduur van veertig jaar en meer, die bij goed onderhoud zelfs kan oplopen tot negentig jaar.

 

 

Info en richtlijnen

Kies voor een stormveilig bitumendak en neem contact op met een van de adviseurs van de verschillende Bitubel-leden of mail naar info@bitumeninfo.be. Interessante richtlijnen zijn ook terug te vinden in de technische voorlichtingsnota’s van het WTCB: TV 215 (Materialen, opbouw en uitvoering; pag. 6-13, 79-81 en 87-94) en TV 239 (Mechanische bevestiging van de isolatie en afdichting op geprofileerde staalplaten; pag.47-69). Kijk op www.wtcb.be voor de meest recente voorschriften inzake de windbelastingsberekeningen op platte daken.